ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pasakas un teikas Zina, kas ir pasakas un teikas. Iepazīstas er to iedalījumu. Lasa un klausās pasakas un teikas.
2. Sludinājums, vēstule, īsziņa Mācās rakstīt sludinājumu, vēstuli un īsziņu. Ievēro to rakstīšanas nosacījumus.
3. Ielūgums un apsveikums Gūst informāciju par ielūguma un apsveikuma rakstīšanas nosacījumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu tautas pasakas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Klausīšanās prasme. Teksta izpratne. Klausās pasakas. Izvēlas atbildi atbilstoši teksta saturam.
2. Teikas (Teikumi) 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izprot lasīto tekstu. Atrod un pareizi noraksta atbilstošo teikumu.
3. Pasakas un teikas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir pasaka un kas ir teika.
4. Sludinājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt sludinājuma autora izteikto vēlmi.
5. Sludinājuma teksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievieto sludinājumā izlaisto vārdu.
6. Vēstule (slepenraksts) 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Atšifrē vēstules tekstu. Ievēro vēstules rakstīšanas nosacījumus. Raksta pareizi vārdus un teikumus.
7. Īsziņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa īsziņu. Atrod īsziņā nepieciešamo informāciju.
8. Apsveikums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izveido apsveikuma tekstu no dotajiem vārdiem.
9. Ielūgums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kurām lietām ir jābūt iekļautām ielūgumā.
10. Ielūgums un apsveikums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir ielūgums un apsveikums, kā arī to pamatkomponentes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas (teikumu pabeigšana) Citi augsta 4 p. Klausīšanās prasme. Teksta izpratne. Pabeidz iesāktos teikumus. Teikuma beigās liek atbilstošo pieturzīmi.
2. Latviešu tautas teikas Citi vidēja 8 p. Lasa teikas! Secīgi sanumurē dotos teikumus, atbilstoši teikas saturam
3. Sludinājums (ekskursija) Citi vidēja 2 p. Iepazīstas ar sludinājuma tekstu. Atrod tajā nepieciešamo informāciju. Pareizi raksta teikumus un īpašvārdus.
4. Vēstule (informācija) Citi vidēja 2 p. Lasa vēstuli. Atrod vēstulē nepieciešamo informāciju.
5. Lietišķie raksti Citi vidēja 2 p. Zina, kas ir sludinājums, vēstule, īsziņa, ielūgums un apsveikums. Ievēro teikuma rakstīšanas nosacījumus - teikums sākas ar lielo burtu un beidzas ar pieturzīmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas un teikas. Sludinājums. Īsziņa. Ielūgums un apsveikums. 00:20:00 vidēja 8 p. Zina, kas ir pasakas un teikas. Ievieto sludinājumā izlaistos vārdus. Atrod īsziņā nepieciešamo informāciju. Zina, kas ir ielūgums un apsveikums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas. Teikas. Sludinājums. Vēstule. Lietišķie raksti. 00:40:00 vidēja 18 p. Klausās pasakas, izprot tekstu. Lasa teikas, sanumurē secīgi teikumus. Atrod sludinājuma un vēstules tekstos nepieciešamo informāciju. Zina, kas ir sludinājums, vēstule, īsziņa, ielūgums un apsveikums.