ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Ielūgums ir rakstveida aicinājums ierasties uz pasākumu vai svinībām.
Ielūgumu veido brīvā formā. Ļoti svarīgs ir ielūguma noformējums. Ielūgumā var pievienot arī norādi, ka jāpaziņo par ierašanos vai neierašanos.
Lai arī nav noteikta forma, kā rakstīt ielūgumu, tomēr ir lietas, kurām jābūt iekļautām ielūgumā:
 • norādei, ka tas ir ielūgums;
 • adresātam jeb cilvēkam, kurš tiek uzaicināts;
 • uzaicinājuma tekstam;
 • norises datumam, vietai un laikam;
 • parakstam.
YCUZD_220808_4216_ielūgums.png 
 
YCUZD2208084216ielūgumsarskaidrojumiem.svg
Apsveikums - rakstisks vai mutisks cieņas apliecinājums un pieklājības izpausme.
Rakstot apsveikumu arī ir jāpievērš uzmanība lietām, kuras noteikti jāiekļauj apsveikumā:
 • uzruna;
 • apsveikums, novēlējums;
 • paraksts:
 • datums.
YCUZD_220808_4216_apsveikuma karte.png
 
Ievēro pareizrakstības noteikumus ielūgumā un apsveikumā!
 • Tu un Jūs kā arī īpašvārdi (cilvēku vārdi un uzvārdi, vietu nosaukumu) jāraksta ar lielo burtu.
 • Aiz kārtas skaitļa vārdiem, kuri rakstīti ar cipariem, ir jāliek punkts.
 • Uzrunas, ielūguma un vēlējuma teikuma beigās jāliek izsaukuma zīme.