Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Alfabēts Alfabēts - jēdziens, latviešu valodas alfabēts, izmantošana.
2. Apvidvārdi Kas ir apvidvārdi?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burtu secība alfabētā 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka iepriekšējo un nākamo burtu dotajam alfabēta burtam. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
2. Iepriekšējais burts 2. izziņas līmenis zema 1 p. Iepriekšējā burta noteikšana dotajam alfabēta burtam.
3. Pilsētu nosaukumu secība, ievērojot alfabētu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot sarindot pilsētas nosaukumus attiecīgi alfabētam. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgi informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
4. Vārdu secība, ievērojot alfabētu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot veidot pilsetu nosaukumu sarakstu pēc alfabēta. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
5. Pareiza virkne 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareizās virknes, kas veidota alfabēta secībā, noteikšana. Izprot alfabēta secību. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
6. Vārdu pāra sakārtošana alfabēta secībā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot sakartot divus dotos vardus alfabēta secībā. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgio informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
7. Draugu saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot sarindot bernu vardus alfabēta secībā. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
8. Vārdu sarindošana alfabēta secībā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Četru vārdu ar dažādiem sākumburtiem sarindošana alfabēta secībā. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
9. Alfabēta secībā sakārtota vārdu virkne. Atrod nepareizi ievietoto vārdu. 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Alfabēta secībā sakārtotas vārdu virknes pareizības novērtēšana. Nepareizi ierakstīta vārda noteikšana piecu vārdu virknē. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
10. Vārdu secība, ievērojot alfabētu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārdu saraksta veidošana pēc alfabēta. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
11. Grāmatas bibliotēkā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Grāmatas autora noteikšana, tās ierindošana attiecīgā plauktā, sekojot alfabētiskām norādēm. Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti. To izmanto, lai ātrāk atrastu vajadzīgo informāciju, veidotu vārdnīcas un sarakstus. (V.Li.3.)
12. Vārdu skaidrojums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina teikumu. Zina ka sazinās dzīvnieki. Meklē vārdnīcās vārdus atbilstoši norādījumiem; lieto vārdnīcas, lai skaidrotu vārdu nozīmes
13. Vārdu skaidrojums vārdnīcā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina teikumu. Zina ka sazinās dzīvnieki. Meklē vārdnīcās vārdus atbilstoši norādījumiem; lieto vārdnīcas, lai skaidrotu vārdu nozīmes
14. Informācija par grāmatu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Strukturē informāciju domu kartē un/vai tabulā
15. Sinonīmu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir sinonīmi. Sameklē sinonīmus vārdu virknē.
16. Sinonīmi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina, kas ir sinonīmi. Sameklē sinonīmus vārdu virknē.
17. Apvidvārdi tautasdziesmās 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Meklē vārdnīcās vārdus atbilstoši skolotāja norādījumiem; lieto vārdnīcas, lai skaidrotu vārdu nozīmes.
18. Suitu valoda 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Meklē vārdnīcās vārdus atbilstoši skolotāja norādījumiem; lieto vārdnīcas, lai skaidrotu vārdu nozīmes.
19. Latgaliešu valoda 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Meklē vārdnīcās vārdus atbilstoši skolotāja norādījumiem; lieto vārdnīcas, lai skaidrotu vārdu nozīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nākamais burts Citi zema 1 p. Nākamā burta noteikšana dotajam burtam.
2. Alfabēta secībā sakārtotas vārdu virknes Citi vidēja 1 p. Alfabēta secībā sakārtotu vārdu virkņu noteikšana.
3. Vārdu sarindošana alfabēta secībā Citi vidēja 4 p. Četru vārdu ar dažādiem sākumburtiem sarindošana alfabēta secībā.
4. Vārdu secība, ievērojot alfabētu Citi vidēja 1 p. Vārdu saraksta veidošana pēc alfabēta.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēta lietošana 00:30:00 vidēja 17 p. Testā ietverti uzdevumi par alfabēta lietošanu.
2. Vārdu nozīme 00:30:00 vidēja 6 p. Testā ietverti uzdevumi par sinonīmiem, vārdu nozīmes skaidrojumi, izmantojot vārdnīcu, apvidvārdiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēta lietošana 00:30:00 vidēja 13 p. Testā ietverti uzdevumi par alfabēta lietošanu