Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti.
Tagadējais latviešu valodas alfabēts ir veidojies uz latīņu alfabēta pamata, to papildinot ar dažādām atšķirīgām zīmēm, kas norāda patskaņu garumu (garumzīme) – ā, ē, ī, ū, līdzskaņu mīkstumu – ķ, ģ, ļ, ņ un līdzskaņus šņāceņus – š, č, dž.
 
Vārdi rodas no atsevišķām skaņām. Skaņas cilvēki dzird un izrunā.
Katrai skaņai ir sava zīme – 1 burts vai pat 2 - 3 burti. Burtus raksta, iespiež, lasa.
 
Latviešu rakstos parasti vienas skaņas apzīmēšanai ir viens burts.
 
Bet ir skaņas, kuras pieraksta arī ar 2 burtiem. Piemēram, divskaņus (ai, au, ei, eu, ie, iu, oi, ui) un skaņas dz, dž raksta ar diviem burtiem.
 
Burtam O,o atbilst 3 dažādas skaņas:
  • burts O,o kā īsais patskanis [o]
  • burts O,o kā garais patskanis [ō]
  • burts O,o kā divskanis [uo]
 
Latviešu valodas alfabētā ir 33 lielie un mazie burti.
 
Алфавит_LvAsset 2.png Alfabetsarsvitram.svg
 
Klausies dziesmu un mācies alfabētu!
 
 
Kartē aplūko Latvijas kaimiņvalstis!
 
Shutterstock_325869275_baltic countires_baltijas valstis.jpg
 
Salīdzini latviešu alfabētu ar Latvijas kaimiņvalstu lietuviešu un igauņu alfabētiem!
Kas kopīgs un kas atšķirīgs?
 
Lietuviešu alfabēts
Igauņu alfabēts
32 burti
32 burti
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy
 
Atkārto arī angļu alfabētu un salīdzini to ar latviešu alfabētu šeit.
 
Alfabētu izmanto dažādu sarakstu veidošanā – arī tavs klases skolēnu saraksts veidots, ievērojot alfabēta principu.
Piemērs:
Zane Bērziņa
Sanita Ikauniece
Renāte Smilga
Ja klasē ir divi skolēni ar vienu uzvārdu, tad tos kārto pēc vārda pirmā burta.
Piemērs:
Liepiņš Māris
Liepiņš Pēteris 
Ja saraksts jāveido no vārdiem, kas sākas ar vienu un to pašu burtu, meklēts tiek pirmais atšķirīgais burts – kurš burts alfabētā ir vispirms, tas vārds būs rakstāms pirmais.
Piemērs:
Kurš pirmais Kalniņš vai Kalniņa?
Kalniņa, jo a ir pirms š.
Alfabētu ir svarīgi iemācīties, lai veiksmīgi izmantotu dažādas vārdnīcas un enciklopēdijas, kuras sastādītas tieši alfabēta secībā.