Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti.
Tagadējais latviešu valodas alfabēts ir veidojies uz latīņu alfabēta pamata, to papildinot ar dažādām atšķirīgām zīmēm, kas norāda patskaņu garumu (garumzīme) – ā, ē, ī, ū, līdzskaņu mīkstumu – ķ, ģ, ļ, ņ un līdzskaņus šņāceņus – š, č, dž.
 
Vārdi rodas no atsevišķām skaņām. Skaņas cilvēki dzird un izrunā.
Katrai skaņai ir sava zīme – burts. Burtus raksta, iespiež, lasa.
 
Latviešu rakstos parasti vienas skaņas apzīmēšanai ir viens burts.
Latviešu valodas alfabētā ir 33 lielie un mazie burti.
 
Алфавит_LvAsset 2.png Rakstīto burtu alfabēts.png
 
Lasi alfabētu, iekavās ir pareizs līdzskaņa nosaukums. 
Aa Āā Bb (bē) Cc (cē) Čč (čē) Dd (dē) Ee Ēē Ff (ef) Gg (gā) Ģģ (ģē) Hh (hā) Ii Īī Jj (jē) Kk (kā) Ķķ (ķē) Ll (el) Ļļ (eļ) Mm (em) Nn (en) Ņņ (eņ) Oo Pp (pē) Rr (er) Ss (es)  Šš (eš) Tt (tē) Uu Ūū Vv (vē) Zz (zē) Žž (žē)
 
Lai vieglāk iegaumēt alfabētu, klausies dziesmu!
 
 
Kartē aplūko Latvijas kaimiņvalstis!
 
kaimiņvalstis.png
 
Salīdzini latviešu alfabētu ar Latvijas kaimiņvalstu lietuviešu un igauņu alfabētiem!
Kas kopīgs un kas atšķirīgs?
 
Lietuviešu alfabēts
Igauņu alfabēts
32 burti
32 burti
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz ŽžAa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy
 
Atkārto arī angļu alfabētu un salīdzini to ar latviešu alfabētu šeit.
 
Alfabētu izmanto dažādu sarakstu veidošanā – arī tavs klases skolēnu saraksts veidots, ievērojot alfabēta principu.
Piemērs:
Zane Bērziņa
Sanita Ikauniece
Renāte Smilga
Ja klasē ir divi skolēni ar vienu uzvārdu, tad tos kārto pēc vārda pirmā burta.
Piemērs:
Liepiņš Māris
Liepiņš Pēteris 
Ja saraksts jāveido no vārdiem, kas sākas ar vienu un to pašu burtu, meklēts tiek pirmais atšķirīgais burts – kurš burts alfabētā ir vispirms, tas vārds būs rakstāms pirmais.
Piemērs:
Kurš pirmais Kalniņš vai Kalniņa?
Kalniņa, jo a ir pirms š.
Alfabētu ir svarīgi iemācīties, lai veiksmīgi izmantotu dažādas vārdnīcas un enciklopēdijas, kuras sastādītas tieši alfabēta secībā.
 
Tu vari atrast latviešu valodas vārdus šajā vardnīcā. Vārdi tur ir sakārtoti alfabēta secībā.
Piemērs:
pūce – plēsīgs naktsputns ar līku, asu knābi, lielu galvu, lielām acīm un spalvainām kājām.
 
Atsauce:
http://epupa.valoda.lv/puce/