Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņa un burts o. Patskanis, divskanis o, oi Burts o apzīmē trīs skaņas
2. Teikums Kas ir teikums? Kā veidojas teikums?
3. Latvijas upes un ezeri Pazīstamākās Latvijas upes un ezeri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls, vārds 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā.
2. Attēls, vārds. Drukā! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, drukā vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
3. Attēls, vārds. Skaņa k, ķ 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā.
4. Burts un skaņa k, K, ķ, Ķ. Ievieto! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lasa vārdus, ievieto burtu vārda sākumā. Zina, ka cilvēku vārdus, pilsētu nosaukumus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Cilvēku vārdus un uzvārdus pieraksta ar lielo sākuma burtu. (V.Li.3.)
5. Skaņa k, ķ vārda sākumā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā.
6. Burts un skaņa k, K, ķ, Ķ. Ieraksti! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi raksta vārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
7. Burts k, ķ vārda vidū 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa vārdus, ievieto burtu vārda vidū. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā.
8. Rakstītais burts k, ķ 1. izziņas līmenis zema 3 p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Zina, ka cilvēku vārdus raksta ar lielo burtu.
9. Slēptais rakstītais burts k,ķ 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Zina, ka cilvēku vārdus raksta ar lielo burtu.
10. Skaņa k, ķ. Vārdu rakstība 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, drukā vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
11. Kas tas ir? Drukā vārdu! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nodrukāt vārdu, izmantojot doto attēlu. Prot vārdu izrunāt pa skaņām, drukā attiecīgai skaņai attiecīgo simbolu. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
12. Lielais un mazais burts o,O 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
13. Lielais un mazais burts o, O. Tabula 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
14. Rakstītais burts o, O 1. izziņas līmenis zema 2 p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Zina, ka cilvēku vārdus raksta ar lielo burtu.
15. Drukā vārdu, slēpta 1. skaņa 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Latviešu valodas skaņu mācība. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Zina, ka cilvēku vārdus raksta ar lielo burtu.
16. Slēptais rakstītais burts o, O 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot nodrukāt vārdu pēc paraugs. Prot vārdu izrunāat pa skaņām, drukā attiecīgai skaņai attiecīgo simbolu. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
17. Skaņa o vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vingrinās izprast atšķirību starp trijām dažādām valodas skaņām, kuras apzīmē ar burtu o.
18. Patskanis un divskanis o 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Vingrinās izprast atšķirību starp trijām dažādām valodas skaņām, kuras apzīmē ar burtu o.
19. Divskanis o un patskanis o, ar izvēli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vingrinās izprast atšķirību starp trijām dažādām valodas skaņām, kuras apzīmē ar burtu o.
20. Skaņa o teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vingrinās izprast atšķirību starp trijām dažādām valodas skaņām, kuras apzīmē ar burtu o.
21. Drukā teikumu! Burts o teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārraksta no iespiesta teksta. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
22. Upes un ezeri kartē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrod upju un ezeru nosaukumus Latvijas kartē. Prot aizpildīt tabulu, izmantojot informāciju kartē. Informāciju var pierakstīt ne tikai teikumos, bet arī kartēs, shēmās, tabulās. (V.Li.3.)
23. Pareizie upju un ezeru nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, raksta vārdus pēc parauga. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
24. Rakstītie upju un ezeru nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
25. Rakstītie upju un ezeru nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, raksta vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
26. Upju un ezeru nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta prasmi lasīt vārdus, raksta vārdus pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Mācās lietot lielos sākumburtus īpašvārdos un pamatot to lietojumu. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
27. Zivis Latvijas ūdeņos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Drukā vārdus pēc parauga, ievietojot pazudušo burtu. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
28. Pieturzīme teikuma beigās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot lietot pieturzīmes teikuma beigās. Nosaka teikumu pēc izteikuma mērķa. Jautājuma teikuma beigās ievieto jautājuma zīmi, izsaukuma teikumā - izsaukuma zīmi, stāstījuma teikumā punktu.
29. Pabeidz teikumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nodrukāt vārdu, izmantojot doto attēlu. Prot vārdu izrunāt pa skaņām, drukā attiecīgai skaņai attiecīgo simbolu. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
30. Papildini teikumu 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
31. Ir vai nav teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt, vai vārdu virkne ir teikums. Zina, ka teikumu veido savā starpā savirknēti vārdi.
32. Teikas par upēm, ezeriem un purviem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā.
33. Pabeidz teikumu! Teikas par upēm, ezeriem un purviem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod informāciju tekstā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa o teikumā II Citi augsta 3 p. Vingrinās izprast atšķirību starp trijām dažādām valodas skaņām, kuras apzīmē ar burtu o.
2. Raksti teikumu Citi augsta 1 p. Rakta teikumu, doto attēlu aizvieto ar vārdu. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā.
3. Pārraksti un papildini teikumu Citi augsta 1 p. Rakta teikumu, doto attēlu aizvieto ar vārdu. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā.
4. Latvijas upes. Informācija tekstā Citi vidēja 3 p. Atbilstošā vārda ierakstīšana teikumā.
5. Upes un ezeri kartē Citi vidēja 2 p. Atrod upju un ezeru nosaukumus Latvijas kartē. Prot aizpildīt tabulu, izmantojot informāciju kartē. Informāciju var pierakstīt ne tikai teikumos, bet arī kartēs, shēmās, tabulās. (V.Li.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa o, oi 00:00:00 vidēja 10 p. Tests ietver sevī uzdevumus ar skaņas, burta o,O un divsakņa o lietošanu.
2. Skaņa un burts k,ķ 00:00:00 vidēja 16 p. Tests ietver sevī uzdevumus par skaņas un burta k,ķ lietošanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas upes un ezeri 00:00:00 vidēja 10 p. Testā ir ietverti uzdevumi par Latvijas upju un ezeru rakstību.