Latvijas upes
  
Latvijā ir daudz mazu un lielu upju.
Lielākās upes ir DAUGAVA, GAUJA, VENTA, LIELUPE un AIVIEKSTE. Daugava ir Latvijas lielākā upe. Tā tek cauri Daugavpilij, Jēkabpilij, Līvāniem, Rīgai.
Gauja ir garākā upe. Tā atrodas Vidzemē. Gauja tek cauri Valmierai un Siguldai.
Lielupe ir lielākā Zemgales upe, tai ir visvairāk pieteku. Tā tek cauri Jelgavai.
Venta ir Kurzemes lielākā upe. Tai ir visplatākais ūdenskritums Eiropā Venta rumba. Venta tek cauri Kuldīgai, Ventspilij.

 latvijas upes nosaukumi.png
 
Gauja
  
shutterstock_577273444.jpg
 
Daugava
  
shutterstock_1693942456.jpg
 
Latvijas Daba- Dabas parks "Daugavas loki". Skati no putna lidojuma.
  
  
Latvijas ezeri
 
Latvijas neatņemama sastāvdaļa ir tās zilie ezeri. Varenais RĀZNAS ezers, teiksmainais ALAUKSTA ezers, plašais LIEPĀJAS ezers, putnu dziesmās trīcošais ENGURES ezers, ar zivīm bagātais BURTNIEKU ezers, EŽEZERS, USMAS ezers un vēl daudzi citi ir mums mīļi un tuvi.
Latvijas ezeros ir daudz zivju. Gandrīz katrā ezerā dzīvo asari, raudas, līdakas un citas zivis. Tādas zivis kā zušus un zandartus var noķert daudz retāk. Piejūras ezeros zvejnieku tīklos atrod pat kādas butes, vimbas.
Latvijas ezeri nosaukumi.png
 
Lubāns
  
Shutterstock_1787465729_lubans lake_ezers lubāns.jpg
 
Rāznas ezers

Shutterstock_2102177425_raznas lake_rāznas ezers.jpg