Teikums
Mēs runājam teikumos.
Latvijas garākā upe ir Gauja.
 
shutterstock_577273444.jpg
Teikumus veido no vārdiem.
Lielākā Daugava upe Latvijas ir \(\leftarrow\)  Daugava ir lielākā Latvijas upe.
 
shutterstock_1693942456.jpg
Teikumā var būt viens vai vairāki vārdi.
Lubāns!
Lubāns ir Latvijas lielākais ezers.
 
Lubāna ezers 2.jpg
Teikumu sāk rakstīt ar lielo burtu.
Mēs dzīvojam pie Baltija jūras.
 
baltijas jura.jpg
Teikuma beigās liek pieturzīmi - punktu, jautājuma zīmi vai izsaukuma zīmi.
Lielupei ir ļoti daudz pieteku.
Kādas zivis dzīvo upēs?
Esi uzmanīgs uz ūdens!