Teikums
Mēs runājam teikumos.
Latvijas garākā upe ir Gauja.
 
shutterstock_577273444.jpg
Teikumus veido no vārdiem.
Lielākā Daugava upe Latvijas ir \(\leftarrow\)  Daugava ir lielākā Latvijas upe.
 
shutterstock_1693942456.jpg
Teikumā var būt viens vai vairāki vārdi.
Lubāns!
Lubāns ir Latvijas lielākais ezers.
 
Shutterstock_1416810446_lubanas lake_lubānas ezers.jpg
Teikumu sāk rakstīt ar lielo burtu.
Mēs dzīvojam pie Baltija jūras.
 
Shutterstock_2178290501_baltic sea_baltijas jūra.jpg
Teikuma beigās liek pieturzīmi - punktu, jautājuma zīmi vai izsaukuma zīmi.
Lielupei ir ļoti daudz pieteku.
Kādas zivis dzīvo upēs?
Esi uzmanīgs uz ūdens!