Skaņa un burts O
  
O ir īpašs burts. Ar vienu zīmi O apzīmē trīs dažādas skaņas.
Piemērs:
Pamēģini, kā skan O šajos vārdos - ome, ola, olīva!
Latviešu valodā ir gadījumi, kad ar vienu burtu apzīmē vairākas skaņas.
Ar šo burtu apzīmē gan īso patskani o, gan garo patskani ō, gan divskani uo
  
Īsais patskani o
Garais patskanis ō
Divskanis uo
olīvas
dators
olas
Shutterstock_532036402_olives_olīvas.jpg
Shutterstock_1685909200_computer_dators.jpg
Shutterstock_113786020_eggs_olas.jpg
torte
baloni
soma
Shutterstock_1709379307_cake_torte.jpg
Shutterstock_1899446581_balloons_baloni.jpg
Shutterstock_1396713602_bag_soma.jpg
 
Rakstībā lieto:
 
mazais o
lielais O
o (2).svg O.png
 
Divskanis oi
 
Tiek lietots reti, pamatā aizgūtos vārdos, piemēram, vārdā "boikots".