Teorija

Skaņa un burts O
  
O ir īpašs burts. Ar vienu zīmi O apzīmē trīs dažādas skaņas.
Piemērs:
Pamēģini, kā skan O šajos vārdos - ome, ola, olīva!
Latviešu valodā ir gadījumi, kad ar vienu burtu apzīmē vairākas skaņas.
Ar šo burtu apzīmē gan īso patskani o, gan garo patskani ō, gan divskani uo
  
Īsais patskani o
Garais patskanis ō
Divskanis uo
olīvas
dators
ola
olivas3.jpg
computer-154114_960_720.png
ola2.jpg
torte
baloni
soma
torte.jpg
baloni.png
soma.png
 
Rakstībā lieto:
 
mazais o
lielais O
o (2).svgO.png
 
Divskanis oi
 
Tiek lietots reti, pamatā aizgūtos vārdos, piemēram, vārdā "boikots".