Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stāstījums par rotaļlietu Lai veidotu stāstījumu par rotaļlietu, veido domu karti un plānu.
2. Spēlēt vai spēlēties? Atšķir darbības vārdu "spēlēt" un "spēlēties" lietošanu.
3. Noderīgo lietu stūrītis Mācību video. Klausoties, lasot un vērojot video, uzzina, kā veidot stāstījumu par rotaļlietām, kā tās raksturot.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotaļlietu nosaukumi. Klausīšanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Klausās vārdu. Vēro attēlus un izvēlas atbilstošo.
2. Rotaļlietu nosaukumi. Zilbju skaits vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt vārdus zilbēs un noteikt zilbju skaitu vārdos. Attīsta lasītprasmi.
3. Rotaļlietu nosaukumi no zilbēm 2. izziņas līmenis zema 2 p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
4. Patskaņi, līdzskaņi rotaļlietu nosaukumos 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīst un atrod vārdā patskaņus un līdzskaņus. Attīsta prasmi lasīt vārdus. Nošķir patskaņus un līdzskaņus.
5. Rotaļlietu nosaukumi. Diktāts 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Klausās un pieraksta vārdus - rotaļlietu nosaukumus.
6. Rotaļlietu nosaukumi teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot drukāt rakstītam tekstam attiecīgi tekstu.
7. Rotaļlietas krāsa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo rotaļlietu pēc krāsas.
8. Vārdi pamazinājuma formā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido rotaļlietas nosaukumu un vārdu pamazināmā formā. Saskata jaunu vārdu darināšanas iespējas, darina vārdus. Saskata jaunu vārdu darināšanas iespējas, darina vārdus. (VL.3.3.1.5.)
9. Spēlēt vai spēlēties? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atšķir darbības vārdu "spēlēt" un "spēlēties" lietošanu.
10. Spēlēt vai spēlēties? Izvēle (attēls) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas darbības vārdam "spēlēt" vai "spēlēties" piemērotu lietvārdu.
11. Stāstījums par rotaļlietu. Nepabeigtie teikumi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Lasa nepabeigtos teikumus un izvēlas tiem atbilstošus teikumu turpinājumus.
12. Lelles apraksts 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Mācās veidot aprakstu. Atceras, ka cilvēka vārdu raksta ar lielo sākumburtu.
13. Lolīte. Dzejolis. Lasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa dzejoli. Meklē tekstā atbildes uz jautājumiem. Noraksta dzejoļa nosaukumu.
14. Lolīte. Dzejolis. Klausīšanās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās dzejoli. Meklē tekstā atbildes uz jautājumiem.
15. Vilciņš un bumbiņa. Klausīšanās I 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Klausās pasaku par rotaļlietām un novērtē apgalvojumus.
16. Vilciņš un bumbiņa. Klausīšanās III 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Klausās pasaku par rotaļlietām. Nosaka teksta tematu, atbilstošu virsrakstu, galveno domu. Nosaka galvenos varoņus un raksturo tos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotaļlietu nosaukumi Citi vidēja 3 p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
2. Spēlēt vai spēlēties? Rakstīšana Citi vidēja 2 p. Atšķir darbības vārdu "spēlēt" un "spēlēties" lietošanu. Raksta darbības vārdus.
3. Spēlēt vai spēlēties? Izvēle (vārds) Citi vidēja 1 p. Izvēlas darbības vārdam "spēlēt" vai "spēlēties" piemērotu lietvārdu.
4. Vilciņš un bumbiņa. Klausīšanās II Citi augsta 5 p. Klausās pasaku par rotaļlietām un novērtē apgalvojumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas rotaļlietas 00:30:00 vidēja 24 p. Lasa, raksta, veido, rotaļlietu nosaukumus. Ar izpratni lasa un klausās tektus par rotaļlietām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stāstījums par rotaļlietu. Manas rotaļlietas 00:50:00 vidēja 21 p. Lasa, raksta, veido, rotaļlietu nosaukumus. Veido un ar izpratni lasa un klausās tektus par rotaļlietām.