Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Rotaļlietu nosaukumi 3 p.
2. Rotaļlietu nosaukumi teikumos 1 p.
3. Spēlēt vai spēlēties? 2 p.
4. Spēlēt vai spēlēties? Izvēle (attēls) 1 p.
5. Stāstījums par rotaļlietu. Nepabeigtie teikumi 5 p.
6. Lolīte. Dzejolis. Lasīšana 6 p.
7. Vilciņš un bumbiņa. Klausīšanās III 6 p.