28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā lasīt un rakstīt vārdus? Temata pārskats
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņas mums apkārt Kas ir skaņa? Kāda tā ir? Kur ar to sastopamies? Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
2. Skaņa un burts Kas ir skaņa un kas ir burts? Latviešu valodas alfabēts. Kā iedalās burti? Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
3. Zilbe Zilbes jēdziens. No zilbēm veido vārdus – skolas apkārtnē redzamos nosaukumus, salīdzina vārdus pēc to garuma.Vārdu dalīšana zilbēs. Nosaka zilbju skaitu vārdos. Grupē vārdus pēc zilbju skaita.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuri vārdi sākas ar doto skaņu? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
2. Nosaki skaņu skaitu vārdos (Transporta līdzekļi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka skaņu skaitu vārdos. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
3. Nosaki vārda pirmo skaņu! (Transporta līdzekļu nosaukumi) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
4. Ievieto trūkstošos burtus vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atrod vārdā izlaisto burtu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
5. Atrodi uzrakstītā transporta attēlu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lasa dotos transporta nosaukumus, atrod nosaukumam attiecīgu attēlu. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
6. Atrodi pareizi uzrakstītu vārdu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod pareizi uzrakstītu vārdu. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
7. Nosaki skaņu un burtu skaitu vārdos (Transporta līdzekļi) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka skaņu un burtu skaitu vārdos. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
8. Vienzilbīgi vārdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka zilbju skaitu vārdos. Atrod un precīzi lasa vienzilbīgus vārdus.
9. Nosaki zilbju skaitu vārdos (Transporta līdzekļu nosaukumi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka zilbju skaitu vārdos. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
10. Divzilbīgu vārdu dalīšana zilbēs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot divzilbīgus vārdus dalīt zilbēs. Lasa precīzi divzilbju vārdus.
11. Trīszilbīgu vārdu dalīšana zilbēs 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Prot trīszilbīgus vārdus dalīt zilbēs. Lasa precīzi trīszilbju vārdus.
12. Saliec no zilbēm vārdus 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
13. Lasi un atrodi aprakstam attiecīgu attēlu! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt transporta veidu pēc aprakstā dotajām pazīmēm. Pilnveidot prasmi lasīt īsus teikumus.
14. Sameklē attēlos, kāds transporta veids ir pieminēts tautasdziesmā? 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot noteikt teksta tematu. Prot lasīt tautasdziesmu un atrast tajā minēto transporta līdzekli, atpazīst un atrod tā attēlu.
15. Ievieto teikumā izlaisto vārdu! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atrast teikumā izlaisto vārdu. Pilnveidot prasmi lasīt īsus teikumus.
16. Izvēlies pareizo apgalvojumu! Ceļu satiksme, situācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, vai bērna rīcība ir pareiza vai nepareiza. Pilnveidot prasmi lasīt īsus teikumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaka vārda pirmo skaņu Citi vidēja 2 p. Prot noteikt vārda sākumburtu. Pilnveidot prasmi precīzi izrunāt vārdu un saklausīt pirmo skaņu.
2. Vārda sākumburts Citi augsta 4 p. Nosaka vārda pirmo skaņa, burts. Saklausa skaņas vārdā, nosaka skaņu secību vārdā.
3. Garo patskaņu noteikšana vārda sākumā Citi zema 1 p. Patskaņu un divskaņu atšķiršana. Garo patskaņu saskatīšana vārdā. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņu atrašanos vietu vārdos. Bagātina vardu krājumu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Transports 00:00:00 vidēja 12 p. Nosaka vārda pirmo skaņu. Ievieto vārdos izlaistos burtus. Lasa vārdus, atrod uzrakstītam vārdam atbilstošu attēlu. Nosaka zilbju skaitu vārdos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ceļš uz skolu. Skaņa, zilbe 00:00:00 vidēja 12 p. Nosaka vārda pirmo skaņu. Ievieto vārdos izlaistos burtus. Lasa vārdus, atrod uzrakstītam vārdam atbilstošu attēlu. Nosaka zilbju skaitu vārdos.Saliek vārdus no zilbēm.