Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Domāšanas formas Izprot jēdzienu "domāšanas forma", prot raksturot mitoloģisko, reliģisko un filozofiski-zinātnisko domāšanas formu.
2. Mitoloģiskā domāšana Prot raksturot mitoloģisko domāšanu, māk grupēt mītus pēc to satura.
3. Somugru mīti Prot raksturot somugru tautu - lībiešu un igauņu - mitoloģiju, zina šo mītu galvenos varoņus.
4. Baltu (prūšu un lietuviešu) mīti Prot raksturot baltu - prūšu un lietuviešu - mitoloģiju, spēj saskatīt kopīgās un atšķirīgās iezīmes abu tautu mitoloģijā.
5. Baltu (latviešu) mīti Prot raksturot latviešu mitoloģiju - zina priekšstatus par pasaules uzbūvi, spēj nosaukt un raksturot nozīmīgākos latviešu dievus, viņu pārvaldes sfēras, zina nozīmīgākos varoņus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domāšanas formas, to raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot dažādās domāšanas formas, to raksturīgās iezīmes.
2. Mitoloģiskās domāšanas raksturojums, mīts un pasaka 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot mitoloģisko domāšanu, spēj nosaukt mīta un pasakas atšķirības.
3. Mītu veidi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt mītu veidu pēc tā satura.
4. Mītu iedalījums pēc to satura 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atpazīt mītu veidus pēc to pazīmēm.
5. Lībiešu mitoloģija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot lībiešu mitoloģiju.
6. Igauņu mitoloģija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kurā gadsimtā sākās aktīva interese par folkloru, prot nosaukt igauņu nacionālas literatūras pamatlicēju, folkloras profesoru, grāmatas par igauņu mitoloģiju, autoru, spēj raksturot igauņu mītos pausto uzskatu par pasaules radīšanu, dieviem.
7. Kalevipoegs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no igauņu spēkavīriem, eposa "Kalevipoegs" galveno varoni - Kalevipoegu.
8. Lielais Tells 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no igauņu mītu varoņiem - Lielo Tellu.
9. Prūšu pasaules uzskats, dominējošie dievi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot seno prūšu uzskatus par pasaules izcelšanos un uzbūvi, izprot trīs dominējošo dievu simbolisko nozīmi cilvēka dzīves un dabas procesu atspoguļošanā.
10. Prūšu dievi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot nosaukt prūšu dievus, to pārziņā esošo sfēru.
11. Prūšu svētvietas, priesteri, upurēšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot nosaukt prūšu galveno svētvietu, priesterus, zina - kur tika pielūgti dievi, veikta upurēšana, kas tika upurēts.
12. Seno lietuviešu pasaules uzskats, galvenais debesu dievs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot seno lietuviešu priekšstatus par pasaules uzbūvi, tās rašanos, cilvēka rašanos; prot raksturot galveno debesu dievu.
13. Lietuviešu dievi, to darbības sfēras 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot lietuviešu dievības, spēj nosaukt to darbības sfēras.
14. Seno lietuviešu uzskati par pēcnāves dzīvi; seno lietuviešu varoņi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot seno lietuviešu uzskatus par pēcnāves dzīvi; atpazīst dažus no seno lietuviešu varoņiem, spēj tos raksturot.
15. Egle - čūsku karaliene 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina lietuviešu mītu par meiteni Egli - čūsku karalieni, prot to raksturot.
16. Senlatviešu pasaules uzskats, Pērkons 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot senlatviešu pasaules uzskatu, vienu no senlatviešu dieviem - Pērkonu.
17. Senlatviešu galvenā dievība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot senlatviešu galveno dievu, tā darbības sfēras, zina, kā tautasdziesmās raksturots šī galvenā dieva izskats, kādā veidolā šis dievs parādījies cilvēkam.
18. Senlatviešu dievības, to raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot senlatviešu dievības, to darbības sfēras, attēlojumu folklorā.
19. Eposs, teika par latviešu spēkavīriem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Spēj nosaukt divus latviešu spēkavīrus, prot tos raksturot, spēj nosaukt autorus eposam un teikai par šiem spēkavīriem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domāšanas formas, mitoloģiskā domāšana 00:00:00 zema 9 p. Prot raksturot dažādās domāšanas formas, to raksturīgās iezīmes; prot raksturot mitoloģisko domāšanu, spēj nosaukt mīta un pasakas atšķirības; prot noteikt mītu veidu pēc tā satura.
2. Somugru tautas, lībiešu mitoloģija 00:00:00 zema 4 p. Pazīst somugru tautu apdzīvotos reģionus, pazīst somugru tautas; prot raksturot lībiešu mitoloģiju.
3. Igauņu mitoloģija 00:00:00 zema 7 p. Zina, kurā gadsimtā sākās aktīva interese par folkloru, prot nosaukt igauņu nacionālas literatūras pamatlicēju, folkloras profesoru, grāmatas par igauņu mitoloģiju, autoru, spēj raksturot igauņu mītos pausto uzskatu par pasaules radīšanu, dieviem, prot raksturot igauņu mītu varoņus Kalevipoegu, Lielo Tellu, Vanapaganu.
4. Baltu - prūšu, lietuviešu - mitoloģijas raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 21 p. Prot raksturot seno prūšu uzskatus par pasaules izcelšanos un uzbūvi, izprot trīs dominējošo dievu simbolisko nozīmi cilvēka dzīves un dabas procesu atspoguļošanā; prot nosaukt prūšu dievus, to pārziņā esošo sfēru; prot nosaukt prūšu galveno svēvietu, priesterus, zina - kur tika pielūgti dievi, veikta upurēšana, kas tika upurēts; prot rakturot seno lietuviešu priekšstatus par pasaules uzbūvi, tās rašanos, cilvēka rašanos; prot raksturot galveno debesu dievu; prot raksturot lietuviešu dievības, spēj nosaukt to darbības sfēras; spēj raksturot seno lietuviešu dievu vizuālo tēlu, kādā tie esot parādījušies cilvēkiem; prot raksturot seno lietuviešu uzskatus par pēcnāves dzīvi; atpazīst dažus no seno lietuviešu varoņiem, spēj tos raksturot; zina lietuviešu mītu par meiteni Egli - čūsku karalieni, prot to raksturot.
5. Baltu - latviešu - mitoloģijas raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 12 p. Prot raksturot senlatviešu pasaules uzskatu, vienu no senlatviešu dieviem - Pērkonu; prot raksturot senlatviešu galveno dievu, tā darbības sfēras, zina, kā tautasdziesmās raksturots šī galvenā dieva izskats, kādā veidolā šis dievs parādījies cilvēkam; prot raksturot senlatviešu dievības, to darbības sfēras, attēlojumu folklorā; spēj raksturot Velnu, prot raksturot senlatviešu uzskatus par pēcnāves dzīvi; spēj nosaukt divus latviešu spēkavīrus, prot tos raksturot, spēj nosaukt autorus eposam un teikai par šiem spēkavīriem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltu mitoloģija 00:00:00 vidēja 35 p. Teorija: 1. Baltu (prūšu un lietuviešu) mitoloģija; 2. Baltu (latviešu) mitoloģija. Uzdevumi: 1. Baltu tautas, baltu mitoloģijas avoti; 2. Prūšu pasaules uzskats, dominējošie dievi; 3. Prūšu dievi; 4. Prūšu svētvietas, priesteri, upurēšana; 5. Seno lietuviešu pasaules uzskats, galvenais debesu dievs; 6. Lietuviešu dievi, to darbības sfēras; 7. Seno lietuviešu dievu vizuālais tēls; 8. Seno lietuviešu uzskati par pēcnāves dzīvi; seno lietuviešu varoņi; 9. Egle - čūsku karaliene; 10. Senlatviešu pasaules uzskats, Pērkons; 11. Senlatviešu galvenā dievība; 12. Senlatviešu dievības, to raksturojums; 13. Senlatviešu uzskati par dzīvi pēc nāves, Velna raksturojums; 14. Eposs, teika par latviešu spēkavīriem.