Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Prūšu pasaules uzskats, dominējošie dievi 2p.
2. Prūšu dievi 4p.
3. Prūšu svētvietas, priesteri, upurēšana 2p.
4. Seno lietuviešu pasaules uzskats, galvenais debesu dievs 2p.
5. Lietuviešu dievi, to darbības sfēras 4p.
6. Seno lietuviešu dievu vizuālais tēls 3p.
7. Seno lietuviešu uzskati par pēcnāves dzīvi; seno lietuviešu varoņi 2p.
8. Egle - čūsku karaliene 2p.