Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Senlatviešu pasaules uzskats, Pērkons 2p.
2. Senlatviešu galvenā dievība 2p.
3. Senlatviešu dievības, to raksturojums 4p.
4. Senlatviešu uzskati par dzīvi pēc nāves, Velna raksturojums 2p.
5. Eposs, teika par latviešu spēkavīriem 2p.