Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Domāšanas formas, to raksturīgās iezīmes 2p.
2. Mitoloģiskās domāšanas raksturojums, mīts un pasaka 2p.
3. Mītu veidi 2p.
4. Mītu iedalījums pēc to satura 1p.
5. Mītu iedalījums pēc to satura - teksta analīze 2p.