Teorija

Uzdevumi

1. Instrumentālis (Творительный падеж)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Instrumentālis - lietvārda galotnes (Творительный падеж - окончания существительных)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Instrumentālis. Izlabo. (Творительный - исправь ошибку)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Instrumentālis kontekstā (Творительный в контексте)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Творительный со словами Интересоваться, увлекаться и.т.д.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Употребление творительного падежа с предлогом или без предлога

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Употребление творительного падежа по модели

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Lokatīvs vsk. (Предложный падеж ед.ч.)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Lokatīvs - galotnes vsk. (Предложный падеж - окончания ед.ч)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Lokatīvs dskl. (Предложный падеж множ.ч.)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lokatīvs. Galotnes dskl. (Предложный падеж множ.ч.)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lokatīvs ar prievārdiem O и ОБ (Предложный падеж с предлогом O и ОБ)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Lokatīvs O vai ОБ? (Предложный падеж O или ОБ?)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Lokatīvs kontekstā (Предложный падеж в контексте)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Употребление предложного падежа (1)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Употребление предложного падежа (2)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Исправь ошибку в уотреблении предложного падежа

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Дополни текст, уотребляй предложный падеж

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Instrumentālis

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Употребление творительного падежа

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Lokatīvs

Grūtības pakāpe: vidēja

21
4. Употребление предложного падежа

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Metodiskie materiāli