Teorija

Uzdevumi

1. Datīvs - atpazīšana ( распознавание дательного в окончаниях существительных)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Datīvs, ievieto galotnes lietvārdos (Дательный - добавь окончания в существительных)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Datīvs vārdu savienojumā (Дательный в словосочетании)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Datīvs - Nominatīva pārveidošana (Дательный - преобразование именительного )

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Datīvs teikumā (Дательный в предложении)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Datīvs ar prievārdu (Дательный c предлогом)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Akuzatīvs - atpazīšana (Винительный - распознавание)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Akuzatīvs - nominatīva pārveidošana (Винительный - преобразование именительного )

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Akuzatīvs vārdu savienojumā (Винительный в словосочетании) 1.gr.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Akuzatīvs vārdu savienojumā (Винительный в словосочетании) 2.gr.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Akuzatīvs vārdu savienojumā (Винительный в словосочетании) 3.gr.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Употребление винительного падежа времени

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Употребление винительного падежа с предлогом и без предлога

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Употребление винительного падежа с предлгами В и НА

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Употребление винительного падежа в контексте

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Datīvs

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Akuzatīvs

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Употребление винительного падежа

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli