Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Datīvs - atpazīšana ( распознавание дательного в окончаниях существительных) 3p.
2. Datīvs, ievieto galotnes lietvārdos (Дательный - добавь окончания в существительных) 3p.
3. Datīvs vārdu savienojumā (Дательный в словосочетании) 2p.
4. Datīvs - Nominatīva pārveidošana (Дательный - преобразование именительного ) 2p.
5. Datīvs teikumā (Дательный в предложении) 3p.
6. Datīvs ar prievārdu (Дательный c предлогом) 2p.