Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Akuzatīvs - atpazīšana (Винительный - распознавание) 2p.
2. Akuzatīvs - nominatīva pārveidošana (Винительный - преобразование именительного ) 2p.
3. Akuzatīvs vārdu savienojumā (Винительный в словосочетании) 1.gr. 2p.
4. Akuzatīvs vārdu savienojumā (Винительный в словосочетании) 2.gr. 2p.
5. Akuzatīvs vārdu savienojumā (Винительный в словосочетании) 3.gr. 2p.