Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. Lokatīvs vsk. (Предложный падеж ед.ч.) 3p.
2. Lokatīvs - galotnes vsk. (Предложный падеж - окончания ед.ч) 3p.
3. Lokatīvs dskl. (Предложный падеж множ.ч.) 3p.
4. Lokatīvs. Galotnes dskl. (Предложный падеж множ.ч.) 3p.
5. Lokatīvs ar prievārdiem O и ОБ (Предложный падеж с предлогом O и ОБ) 3p.
6. Lokatīvs O vai ОБ? (Предложный падеж O или ОБ?) 3p.
7. Lokatīvs kontekstā (Предложный падеж в контексте) 3p.