Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Protolītu teorijas pamatjēdzieni Apskats par protolītu teoriju.
2. Skābes un bāzes pH noteikšana.
3. Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos. Protolīzes pakāpe
4. Šķīdības konstantes Šķīdības konstantes. Jonu apmaiņas reakcijas. Kopīgā jona efekts.
5. Jēdziens par protolītu buferšķīdumu sistēmām Apskats par protolītu buderšķīdumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Protolītu teorijas pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1p. Apskats par protolītu teoriju.
2. Skābes un bāzes 1. izziņas līmenis zema 1p. pH aprēķināšana stiprām bāzēm.
3. Skābes un bāzes 1. izziņas līmenis zema 1p. pH aprēķināšana stiprām skābēm.
4. Skābes un bāzes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Stipras bāzes pH aprēķināšana, ja ir dota līdzsvara konstante.
5. Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens škīdumos 1. izziņas līmenis zema 1p. Apskats par Protolīzes pakāpi un protolītiskajiem līdzsvariem sāļu ūdens šķīdumos.
6. Līdzvari heterogēnās sistēmās 1. izziņas līmenis zema 1p. Līdzsvari heterogēnās sistēmās. Šķīdības konstantes.
7. Jēdziens par protolītu buferšķīdumu sistēmām 1. izziņas līmenis zema 1p. Apskats par protolītu buferšķīdumu sistēmām
8. Buferšķīdumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Buferšķīdumi un to pH aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Protolītiskie līdzsvari 00:00:00 vidēja 3p. Protolītu teorijas pamati, protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos, buferšķīdumi.
2. Protolītiskie līdzsvari 00:00:00 vidēja 4p. pH aprēķini, līdzsvars heterogēnās sistēmās, buferšķīdumu pH aprēķins.
3. Protolītiskie līdzsvari 00:00:00 vidēja 5p. Protolītu teorija,skābju un amfolītu pH aprēķini, līdzsvars heterogēnās sistēmās, buferšķīdumu pH aprēķins