Protolīzes pakāpe
Protolīta (S) un ūdens mijiedarbības intensitāti raksturo tā protolīzes pakāpe α :
α=cS.mijied.cS
 
A(aq)+H2O(aq)H3O(aq)++B(aq) 
 
KA=H3O+BA,     H3O+ = B ir atbilstošās koncentrācijas līdzsvara stāvoklī un tās ir vienādas. Šīs koncentrācijas parāda cik daudz protolīta ir mijiedarbojies ar ūdeni:
cA.mijied.=H3O+=αcA   
 
αA=KAcA
 
Protolītiskie līdzsvari sāļu ūdens šķīdumos
AlCl3;FeCl3;ZnNO32;CuSO4 ūdens šķīdumos ir skāba vide pH < 7, bet Na2CO3;K3PO4;NaNO2 šķīdumos - bāziska, pH > 7.
 
Ja sāls satur gan stipru katjonskābi, gan stipru anjonbāzi jeb sāls abi joni spēj mainīt vides pH, tad pH var aprēķināt izmantojot amfolītiem piemērojamo formulu:
 
pH=pKA1+pKA22
 
Ja sāls satur gan vāju katjonskābi, gan vāju anjonbāzi, tad sāls abi joni nevar mainīt vides pH un šķīdums ir neitrāls.