Līdzsvari heterogēnās sistēmās. Šķīdības konstante
AmBn(kr)mAn+(aq)+nBm
 
Ks=An+mBmn
Piesātinātā šķīdumā mazšķīstošu elektrolītu jonu koncentrāciju reizinājums (ievērojot stehiometriskos koeficientus) noteiktā temperatūrā ir konstants lielums.
  
Jonu apmaiņas reakcijas
Līdzsvars pārvietojas tās reakcijas virzienā, kuras rezultātā samazinās vismaz viena jona koncentrācija.
 
Mazšķīstošie savienojumi (nogulsnes) veidojas, ja šķīdumā šo savienojumu veidojošo jonu koncentrāciju reizinājums būs lielāks par tā šķīdības konstanti.
 
 
Piemērs:
Svina sulfīds veidosies, ja
cPb2+cS2>KsPbS
 
Kopējā jona efekts
CH3COOH(aq)+H2OšķH3O(aq)++CH3COO(aq)skābekonjugētā bāze
 
CH3COO(aq)+Na(aq)++H2OšķCH3COOH(aq)+Na(aq)++OH(aq)bāzekonjugētā skābe
 
Apvienojot abus šķīdumus, iegūstam etiķskābes un nātrija acetāta sistēmu ar kopējo acetāta jonu. Iestājoties jaunam līdzsvaram, izpaužas kopējā jona efekts.