Jēdziens par protolītu buferšķīdumu sistēmām
Par buferšķīdumu sauc tādus protolītu šķīdumus, kuru pH maz izmainās, ja tos vai nu daudzkārt atšķaida, vai arī ierobežotos daudzumos tiem pievieno stiprus protolītus (skābes, bāzes).
Buferšķīduma īpašības izskaidrojamas ar to, ka tas vienlaikus satur gan skābi, gan bāzi, kas attiecīgi neitralizē sistēmā ievadītos citus protolītus.
 
Bufersistēmas pH aprēķina:
 
pH=pKAlgcAcB
 
Ar buferkapacitāti saprot protolītu šķīdumu (buferšķīdumu) spēju būtiski mazināt stipru skābju vai sārmu ietekmi uz dotās sistēmas pH raksturojumu. Buferkapacitāti var raksturot ar stipras skābes vai bāzes daudzumu molos, kuru pievienošana bufersistēmā pH izmaina par vienu vienību.
 
Buferkapacitāti (x) var aprēķināt izmantojot bufersistēmas pH aprēķināšanas izteiksmi:
 
pH+1=pKAlgcAxcB+x
 
Atsauce:
A.Rauhvargers "Vispārīgā ķīmija" Zinātne, 1996. 181- 186 lpp.