Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Protolītu teorijas pamatjēdzieni 1p.
2. Skābes un bāzes 1p.
3. Līdzvari heterogēnās sistēmās 1p.
4. Buferšķīdumi 1p.
5. Amfotērie protolīti 1p.