Teorija

Uzdevumi

1. Būvmateriālu ražošanas izejvielas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Būvmateriālu ražošanas izejvielu ķīmiskās formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ražošanas procesa iekārtas un darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Būvmateriālu ražošanas ietekme uz vidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Iežu grupēšana

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Iežu ķīmiskais sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Karbonātu un skābes reakcijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Iežu reakcijas ar skābēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Karbonātu pārvērtības dabā

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Karbonātu pārvērtību ietekme uz būvmateriāliem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Aprēķini pēc reakciju vienādojuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem