24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Dispersās sistēmas ikdienā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Dispersās sistēmas ikdienā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Dispersās sistēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Disperso sistēmu iedalījums I

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Disperso sistēmu iedalījums II

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1. daļa. Dispersās sistēmas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļa. Dispersās sistēmas (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Disperso sistēmu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem