Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Disperso sistēmu veidi. Maisījumi un dispersās sistēmas Maisījumi un dispersās sistēmas apraksts.
2. Disperso sistēmu iedalījums Dispersās sistēmas un to iedalījums.
3. Dispersās sistēmas dabā, sadzīvē un ražošanā Disperso sistēmu piemēri dabā, sadzīvē un ražošanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dispersās sistēmas ikdienā I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc attēla skolēni nosaka dipersās sistēmas sastāvu (dispersijas vidi un disperso fāzi).
2. Dispersās sistēmas ikdienā II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc dispersās sistēmas apraksta (dota dispersijas vide un dispersā fāze) piemeklēt atbilstošo attēlu.
3. Dispersās sistēmas 1. izziņas līmenis zema 1p. Dispersijas vide, dispersā fāze.
4. Disperso sistēmu iedalījums I 1. izziņas līmenis vidēja 9p. Vielu klasificēšana pēc dispersijas vides un dispersās fāzes.
5. Disperso sistēmu iedalījums II 1. izziņas līmenis augsta 4,5p. Vielu klasificēšana pēc dispersijas vides un dispersās fāzes.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Dispersās sistēmas (2019) Citi vidēja 1p. Skolēns nosaka disperso sistēmu
2. 1. daļa. Dispersās sistēmas (2018) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka disperso sistēmu pēc maisījuma sastāva.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Disperso sistēmu veidi 00:15:00 vidēja 14p. Uzdevumi par disperso sistēmu veidiem.