28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iežu izmantošana būvmateriālu ražošanā Būvmateriālu (cements, gāzbetons, stikla šķiedra) ražošana - izejvielas, procesi, ietekme uz vidi.
2. Karbonātu reakcija ar skābēm Iežu iedalījums pēc sastāva. Iežu spēja reaģēt ar skābi, ogļskābās gāzes rašanās šajās reakcijās, tās pierādīšana.
3. Karbonātu ietekme uz vidi Karbonātu ķīmiskās pārvērtības dabā un sadzīvē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Būvmateriālu ražošanas izejvielas 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kādas izejvielas nepieciešamas dažādu būvmateriālu ražošanai.
2. Būvmateriālu ražošanas izejvielu ķīmiskās formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot savieno izejvielu nosaukumus ar attiecīgo vielu ķīmiskajām formulām.
3. Ražošanas procesa iekārtas un darbības 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atpazīst iekārtu ražošanas procesa posma realizēšanai. Prot sakārtot būvmateriālu ražošanas posmus pareizā secībā.
4. Būvmateriālu ražošanas ietekme uz vidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst būvmateriālu ražošanas laikā radušos negatīvo ietekmi uz vidi.
5. Iežu grupēšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir karbonātu un bezkarbonātu iežus.
6. Iežu ķīmiskais sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spēj izvēlēties ieža nosaukumu, ja ir dota vielas ķīmiskā formula.
7. Karbonātu un skābes reakcijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Ievieto tekstā trūkstošos vārdus par tēmu "Karbonātu un skābes reakcijas pazīmes".
8. Iežu reakcijas ar skābēm 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu - ieraksta produkta formulu, ja dotas izejvielas un blakus produkti. Izliek koeficientus.
9. Karbonātu pārvērtības dabā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas dotais apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Apgalvojumi par karbonātu pārvērtībām dabā - skābais lietus iedarbība ar karbonātus saturošiem iežiem.
10. Karbonātu pārvērtību ietekme uz būvmateriāliem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Tekstā ievieto pareizos vārdus par skābo nokrišņu ietekmi uz vides objektiem, kuru būvei izmantoti materiāli, kuru sastāvā ir kalcija karbonāts.
11. Aprēķini pēc reakciju vienādojuma 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Masas aprēķināšana, ja dots vienādojums un citas vielas daudzums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iežu sastāvs Citi zema 1 p. Atzīmē kuram derīgajam izraktenim atbilst dotais ķīmiskais elements.
2. Iežu reakcija ar sālsskābi un ogļskābās gāzes pierādīšana Citi vidēja 2 p. Ievieto pareizo produktu vai izejvielu reakciju vienādojumos - karbonātu reakcija ar sālsskābi, ogļskābās gāzes pierādīšana.
3. Masas daļas aprēķināšana II Citi augsta 4 p. Kalcija karbonāta masas daļas aprēķināšana olu čaumalas paraugā, ja dots vienādojums, kur kalcija karbonāts reaģē ar sālsskābi, sālsskābes daudzums un olu čaumalu masa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iežu izmantošana būvniecībā un to ķīmiskās īpašības 00:30:00 vidēja 12 p. Zina kādas izejvielas nepieciešamas dažādu būvmateriālu ražošanai, izejvielu nosaukumus un attiecīgās ķīmiskajas formulas. Atpazīst iekārtu ražošans procesa posma realizēšanai un prot sakārtot būvmateriālu ražošanas posmus pareizā secībā. Atpazīst būvmateriālu ražošanas laikā radušos negatīvo ietekmi uz vidi. Atšķir karbonātu un bezkarbonātu iežus. Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu - ieraksta produkta formulu, ja dotas izejvielas un blakus produkti, izliek koeficientus. Zinai par karbonātu pārvētībām dabā - skābais lietus iedarbība ar karbonātus saturošiem iežiem un vides objektiem, kuru būvei izmantoti materiāli, kuru sastāvā ir kalcija karbonāts. Masas un masas daļas aprēķināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iežu sastāvs, ķīmiskās īpašības un aprēķini 00:15:00 vidēja 7 p. Zina derīgajam izraktenim atbilstošu ķīmisko elementu. Ievieto pareizo produktu vai izejvielu reakciju vienādojumos - karbonātu reakcija ar sālsskābi, ogļskābās gāzes pierādīšana. Kalcija karbonāta masas daļas aprēķināšana olu čaumalas paraugā, ja dots vienādojums, kur kalcija karbonāts reaģē ar sālsskābi, sālsskābes daudzums un olu čaumalu masa.