Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve Zemes garoza, mantija un Zemes kodols
2. Sauszeme un Pasaules okeāns Sauszeme - seši kontinenti, Pasaules okeāns - pieci okeāni.
3. Zemes garozas uzbūve Kontinentālā Zemes garoza, Okeāniskā Zemes garoza, Pārejas tipi.
4. Litosfēras plātnes Litosfēras plātņu karte, dziļvagu, ieplaku un kalnu veidošanās shēmas.
5. Zemes reljefa galvenās formas Pozitīvās, negatīvās un neitrālās reljefa formas.
6. Gaisa masu cirkulācija uz Zemeslode Atmosfēras spiediena joslu sadalījums uz Zemes un gaisa masas.
7. Valdošie vēji Pasāti, musoni un rietumu vēji.
8. Klimata joslas Pamata un pārejas klimata joslas.
9. Ģeogrāfiskās dabas ainavas Dabas zonas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemeslodes uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zemeslodes uzbūvē, tās sastāvs.
2. Sauszeme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sauszeme, salas, kontinenti.
3. Pasaules okeāns 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pasaules okeāna definīcija, tā sastāvdaļas.
4. Zemes garozas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kontinentālā un Okeāniskā Zemes garoza.
5. Litosfēras plātnes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Litosfēras plātņu kustība, kalnu un ieplaku veidošanās.
6. Zemes reljefa galvenās formas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reljefa formu iedalījums, augstienes, zemienes, kalni, ielejas un līdzenumi.
7. Gaisa masu cirkulācija uz Zemes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Gaisa masu iedalījums un to raksturīgās īpašības.
8. Valdošie vēji 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pasāti, musoni, rietumu vēji, to galvenās īpašības.
9. Klimata joslas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klimata joslu iedalījums, to raksturojošās pazīmes.
10. Ģeogrāfiskās dabas ainavas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dabas zonas, to raksturojošās iezīmes.
11. Kopsavilkums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jautājumi par Zemes garozas uzbūvi, klimatu un gaisa masām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes garoza 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi, cik labi esi apguvis tēmu!
2. Zemes garoza 00:00:00 vidēja 3p. Pārbaudi, cik labi esi apguvis tēmu!