Atmosfēras spiediena joslas
Uz Zemes izšķir trīs zema un četras augsta atmosfēras spiediena joslas. Tās ir izvietojušās paralēli ekvatoram.
Atmosfēras spiediens ir spiediens, ar kādu gaiss spiež uz visiem priekšmetiem, ko apņem atmosfēra, un uz Zemes virsmu.
new-323.png

Atmosfērā raksturīgas gan horizontālas, gan arī vertikālas (augšupejošas un lejupejošas) gaisa plūsmas.
Atmosfēra ir gāzveida apvalks, kas sedz Zemes virsmu.
Pie ekvatora Zemes virsma saņem ļoti lielu siltuma daudzumu. No tā stipri sasilst tuvākie apakšējie gaisa slāņi. Siltais gaiss izplešas, kļūst vieglāks un ceļas augšup. Augstumam palielinoties, spiediens samazinās.

Lielais siltums veicina arī ūdens iztvaikošanu. Tvaiki kopā ar gaisu ceļas augšup.

Attālinoties no Zemes virsas, gaisa temperatūra pazeminās (5 - 6 °C uz 1 km vjl.).

Gaisā esošie ūdens tvaiki atdziest un kondensējas (pārvēršas sīkos pilienos) - veidojas mākoņi un nolīst lietus. 
 
gaisa_mmm129.png

Gaisa plūsmas Zemes griešanās ietekmē novirzās.
 
Vairāku kilometru augstumā gaiss atdziest un apmēram pie 30° Z p. un 30° D p. atkal slīd lejup. Šis gaiss ir sauss, spiediens ir augsts. Tuvojoties Zemes virsai, tas pakāpeniski atdziest, kļūst sausāks un tāpēc nokrišņi neveidojas.
 
Daļa gaisa plūsmu tālāk virzās uz ekvatoru, daļa uz 60° Z p. un 60° D p., jo tur ir zema atmosfēras spiediena apgabali. Nonākot tajos, gaiss piesātinās ar ūdens tvaikiem, sasilst, kļūst viegls un ceļas augšup.

Virs polārajiem apgabaliem zemo temperatūru ietekmē vienmēr raksturīgas lejupejošas gaisa plūsmas un augsts atmosfēras spiediens. Aukstais gaiss ir sauss un nokrišņi neveidojas.
Gaisa masas
Gaisa masas ir milzīgas atmosfēras zemākā slāņa - troposfēras - daļas, kurām ir līdzīgas īpašības. Ilgstoši atrodoties virs kādas konkrētas teritorijas, gaisa masas iegūst noteiktu temperatūru, mitrumu, dzidrumu.
Izšķir četrus galvenos gaisa masu tipus:
  1. Ekvatoriālās gaisa masas - piemīt liels absolūtais un relatīvais mitrums, tās nes spēcīgas lietusgāzes, īpaši, ja okeāniskā gaisa masas uzvirzās uz sauszemes.
     
  2. Tropiskās gaisa masas - tās iedalās okeāniskās un kontinentālās tropiskās gaisa masās. Okeāniskās gaisa masa ziemā atnes siltu, mitru, apmākušos un vējainu laiku. Kontinentālās gaisa masas atnes ļoti karstu, sausu un putekļainu laiku.
     
  3. Mērenās gaisa masas - iedalās okeāniskās un kontinentālās mēreno platuma grādu gaisa masās. Okeāniskās gaisa masas ziemā atnes atkusni, bet vasarā - vēsu, lietainu laiku. Kontinentālās gaisa masas ziemā ir mazkustīgas, ar zemu temperatūru un valda skaidrs laiks, vasarā tām raksturīga augsta temperatūra un mazs mitruma daudzums.
     
  4. Arktiskās un Antarktiskās gaisa masas - raksturīgs vējains, auksts un nokrišņiem bagāts laiks.
Pārvietojoties gaisa masas ilgstoši saglabā savas īpašības un ietekmē laikapstākļus apgabalos, kuros tās nonāk. Atrodoties nepārtrauktā kustībā, gaisa masa pārnes siltumu un aukstumu, nokrišņus un sausumu no vieniem platuma grādiem uz citiem, no kontinentiem uz okeāniem un otrādi.
 
veji221333.png
Attēlā: Gaisa masu cirkulācija zema un augsta spiediena apgabalos.

Visu gaisa plūsmu sistēmu sauc par atmosfēras cirkulāciju. Ja nepastāvētu šī cirkulācija, tad gaiss pie ekvatora būtu daudz karstāks, bet pie poliem - ievērojami aukstāks.

Tātad klimatu ietekmē ne vien vietas ģeogrāfiskais stāvoklis un saules augstums virs horizonta līnijas, bet arī gaisa masu kustība - atmosfēras cirkulācija.  
 
Atsauce:
Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei / Agra Lipsberga. - Rīga: Lielvārds, 1998. - izmantotā literatūra - 16.-19. lpp
Dabas ģeogrāfija skaidrojošā vārdnīca/Inese Ancāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. – izmantotā literatūra: 65.-275. lpp
http://utls.tiimes.ucar.edu/science/dc3/thunderstorm-airmass_squall%20line.jpg