Teorija

Uzdevumi

1. Zemeslodes uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sauszeme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pasaules okeāns

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Zemes garozas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Litosfēras plātnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Zemes reljefa galvenās formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Gaisa masu cirkulācija uz Zemes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Valdošie vēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Klimata joslas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Ģeogrāfiskās dabas ainavas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Bioma un tās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Latvijas mežu augšanas apstākļu tipi

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Latvijā aizsargājamās teritorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Kopsavilkums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Zemes garoza

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Zemes garoza

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem