Reljefs ir dažāda apveida, lieluma, izcelsmes, vecuma un attīstības Zemes virsas (sauszemes un Pasaules okeāna dibena) nelīdzenumu sakopojums. Šos nelīdzenumus sauc par reljefa formām.
Zemes reljefs ir veidojies reizē ar Zemes attīstību, un šis process notiek nepārtraukti. Zemes reljefs mainās ne tikai dažādu Zemes iekšējo spēku ietekmes rezultātā (litosfēras plātņu pārvietošanās, vulkānu izvirdumi), to ietekmē arī dažādas dabas parādības - lietus, saule, vējš - un cilvēku saimnieciskā darbība.
 
Izšķir pozitīvās reljefa formas jeb reljefa pacēlumus (augstienes un kalnus), negatīvās jeb ieliektās reljefa formas (ieplakas un ielejas) un neitrālās reljefa formas (zemienes un līdzenumus).
 
Pozitīvās reljefa formas jeb reljefa pacēlumi
Augstiene - Zemes virsas daļa ar absolūto augstumu virs 200 m virs jūras līmeņa.
Latvijā ir 9 augstienes - Vidzemes augstiene, Alūksnes augstiene, Latgales augstiene, Augšzemes augstiene, Rietumkursas augstiene, Austrumkursas augstiene, Ziemeļkursas augstiene, Idumejas augstiene, Sakalas augstiene. Augstienes aizņem 40% no Latvijas teritorijas.
 
Vidzemes_augst.png
Attēlā: Vidzemes augstiene
 
Kalni - Zemes virsas daļa, kas paceļas virs apkārtējās teritorijas vismaz 1 000 m virs jūras līmeņa.
Pauguri - Zemes daļa, kas paceļas virs apkārtējās teritorijas vismaz 200 m virs jūras līmeņa.
Latvijā nav kalnu. Tās augstākais reljefa punkts ir Gaiziņkalns. Tas atrodas Vidzemes augstienē un sasniedz 311,5 m augstumu virs jūras līmeņa.
 
Gaizins.png
Attēlā: Skats no Gaiziņkalna
 
Negatīvās jeb ieliektās reljefa formas
Ieplaka - Zemes virsas padziļinājums, kas veidojies, litosfēras plātnēm attālinoties vienai no otras.
Latvija atrodas Austrumeiropas līdzenuma rietumu daļā, tādēļ tai nav izteiktu ieplaku, kas būtu veidojušās litosfēras plātņu kustības rezultātā.
 
Latvijā esošās ieplakas galvenokārt ir veidojušās, kūstošu ledāju ūdeņiem uzkrājoties reljefa padziļinājumos. Tādēļ Latvijā ieplakas galvenokārt ir vērojamas ezeru apkārtnē. Piemēram, Lubāna ieplaka.
 
lubans.png
Attēlā: Lubāna ieplaka
Ieleja - Zemes virsas padziļinājums, kas radies ūdens straumju erozijas rezultātā.
Latvijā galvenokārt ir sastopamas lielo upju ielejas. Piemēram, Abavas ieleja, kas atrodas Kuldīgas, Ventspils, Talsu un Tukuma rajonā.
 
abava.png
Attēlā: Abavas ieleja
  
Neitrālās reljefa formas
Zemiene - liela sauszemes platība ar mazu absolūto augstumu virs jūras līmeņa.
Latvijā ir 6 zemienes - Piejūras zemiene, Kursas zemiene, Viduslatvijas zemiene, Tālavas zemiene, Veļikajas zemiene un Austrumlatvijas zemiene. Latvijā zemienes aizņem 60% no valsts teritorijas.
 
zemiene.png
Attēlā: Austrumlatvijas zemiene
 
Līdzenums ir dominējošā reljefa forma zemienēs. Tiem ir plakana vai viegli viļņota virsa.
Līdzenumi veidojušies, pakāpeniski nokūstot ledājam un atsedzoties zem tā sanestajam materiālam.
 
Viens no lielākajiem Latvijas līdzenumiem ir Zemgales līdzenums, kas atrodas Viduslatvijas zemienes dienvidu daļā.
 
lidzenumi.png
Attēlā: Zemgales līdzenums
 
Reljefa attēlošanas paņēmieni ir atkarīgi no kartes mēroga un uzdevuma. Topogrāfiskajās kartēs reljefu attēlo ar horizontālēm. Maza mēroga kartēs reljefa raksturojumam izmanto krāsas - no zaļas (zemienes) līdz tumši brūnai (augsti kalni).
 
karte12.png
Attēlā: Latvijas topogrāfiskā karte.
 
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Zemiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABdzenums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Latvija_fizGeogr.jpg
http://www.celotajs.lv/e/lubanasieplakas
Dabas ģeogrāfija skaidrojošā vārdnīca/Inese Ancāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. – izmantotā literatūra: 29.-308. lpp