Svarīgi!
Vējš ir gaisa masu attiecība pret Zemes virsmu, un tās cēlonis ir atšķirīgais atmosfēras spiediena sadalījums uz Zemes.
Vējš pūš no augstāka spiediena apgabala uz apgabalu ar zemāku spiedienu. Jo lielāka ir gaisa spiediena starpība starp diviem apgabaliem, jo lielāks ir vēja ātrums.
Valdošie vēji ir tādi vēji, kas vienmēr pūš noteiktā virzienā.
Ap 30° Z p. un 30° D p., tropu loku tuvumā, ir augsta spiediena apgabali. Gaiss plūst virzienā uz ekvatoru, kur ir zems spiediens. Šos pastāvīgos vējus starp tropiem un ekvatoru sauc par pasātiem. Zemes griešanās ietekmē ziemeļu puslodē tie novirzās virzienā no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem, bet dienvidu puslodē - no dienvidaustrumiem uz ziemeļrietumiem. Pasātu rajoniem ir raksturīgs skaidrs laiks un mazs nokrišņu daudzums.
Pasāti - vēji, kas visu gadu pūš virzienā no subtropu pastāvīgi augstā spiediena joslas uz ekvatora pastāvīgi zemu spiediena joslu.
Virs kontinentiem un to tuvumā pasāti novērojami tikai ziemā, jo vasarā tos nomaina musoni.
Musoni - pastāvīgi vienas sezonas vēji, kuru virziens mainās divreiz gadā un kuri izraisa lielas gaisa temperatūras starpības starp sauszemi un jūru.
Vasarā musoni pūš no okeāna uz sauszemi, bet ziemā - no sauszemes uz okeānu. Tie ir raksturīgi galvenokārt Āzijas austrumdaļā, visvairāk - Indijā un Ķīnas ziemeļos. Musonu klimatam ir raksturīgs liels nokrišņu daudzums vasarā un sauss laiks ziemā.
  
Daļa gaisa plūsmu no tropu apgabaliem virzās uz ziemeļu un dienvidu mērenajām joslām. Zemes griešanās ietekmē vēju virziens mainās - tie pūš no rietumiem uz austrumiem. Tāpēc mērenās joslas valdošos vējus sauc par rietumu vējiem. Rietumu vēju ietekmē ziemas ir maigas, bet vasaras ir relatīvi vēsas.
Rietumu vēji - mērenās joslas valdošie vēji, kas pūš no rietumiem uz austrumiem.
veji0000.png
Attēlā: valdošie vēji.
 
Atsauce:
Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei / Agra Lipsberga. - Rīga: Lielvārds, 1998. - izmantotā literatūra - 18.-19. lpp
Dabas ģeogrāfija skaidrojošā vārdnīca/Inese Ancāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. – izmantotā literatūra: 186.-293. lpp
http://lv.wikipedia.org/wiki/Musons
http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%93j%C5%A1