Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Svira Sviras līdzsvara nosacījums, spēks, spēka plecs. Sviras pielietošana.
2. Trīsis Kustīgie, nekustīgie trīši. Trīšu pielietojums
3. Slīpā plakne Slīpā plakne, tās pielietojums tehnikā. Slīpās plaknes lietojums citos vienkāršos mehānismos
4. Tilta konstrukcija Tiltu veidi, slodzes sadale, konstrukciju piemēri
5. Siltuma dzinēji Tvaika mašīnas. Tvaika turbīnas. Tvaika dzinēji.
6. Dzinēji Iekšdedzes dzinējs.
7. Pulksteņi Saules pulkstenis. Klepsidra. Mehāniskie pulksteņi. Atompulkstenis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svira 1. izziņas līmenis zema 2p. Atsvara svara aprēķināšana, lai svira būtu līdzsvarā
2. Šūpoles 1. izziņas līmenis zema 3p. Spēka aprēķināšana sviras šūpolēs
3. Svira 1. izziņas līmenis zema 2p. Jānosaka spēks, kuru pieliekot svira atrodas līdzsvara stāvoklī
4. Svira. Plakanknaibles 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Spēka aprēķināšana plakanknaiblēs
5. Svira 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina dinamometra rādījums, ja svira atrodas līdzsvarā
6. Svira 1. izziņas līmenis augsta 8p. Jāaprēķina atsvaru masu, lai vairākkārtīgā svira atrastos līdzsvarā
7. Trīsis 1. izziņas līmenis zema 1p. Jānosaka spēka ietaupījums, izmantojot trīsi
8. Trīsis 1. izziņas līmenis zema 3p. Jānosaka kādu spēku rādīs dinamometri, izmantojot trīšu sistēmu
9. Slīpā plakne 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāaprēķina spēka ietaupījums, ko dod slīpā plakne
10. Slīpā plakne 1. izziņas līmenis zema 2p. Jānosaka, kura no dažāda slīpuma plaknēm dod lielāko spēka ietaupījumu
11. Slīpā plakne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina spēka lielums, kas jāpieliek, izmantojot slīpo plakni
12. Vienkāršie mehānismi 2. izziņas līmenis augsta 5p. Jāaprēķina spēka ietaupījums, ja lieto apvienotus vairākus vienkāršos mehānismus
13. Slodzes sadale dažādos tiltu veidos 1. izziņas līmenis zema 1p. Jānosaka, vai slodzes sadalījuma attēlojums dažādās tiltu konstrukcijās ir korekts
14. Slodzes sadale dažādos tiltu veidos 1. izziņas līmenis zema 1p. Jānosaka, vai dotais slodzes sadalījums atbilst dotajai tilta konstrukcijai
15. Svira 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānosaka atsvara masa, lai svira būtu līdzsvarā
16. Siltuma dzinēji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Četrtaktu benzīna dzinēja darbības principi
17. Skaņas saglabāšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaņas saglabāšanas veidi un skaņas ieraksta ierīces
18. Optiskās ierīces 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Optisko ierīču funkciju noteikšana