Tilts ir no izturīga materiāla veidota pāreja pār padziļinājumu zemes virsmā, piemēram, upi, grāvi vai aizu, kuru izmanto, lai šo šķērsli pārvarētu ar kājām vai transportu. Tiltam var būt dažādu materiālu un sarežģītības konstrukcijas, sākot ar vienkārši par šķērsli pārmestu dēli vai koka stumbru, līdz pat sarežģītām inženiertehniskajām būvēm no kompozītmateriāliem.
 
īsts-tilts.jpg
Zelta vārtu tilts Sanfrancisko, ASV
 
Veidojot tiltu konstrukcijas, ir jāņem vērā, kā konstrukcijā sadalās uz tiltu pieliktie spēki. Lai tilts būtu stabils, visiem tiltam pieliktajiem spēkiem ir jābūt līdzsvarā.
 
Galvenie tiltu veidi
vienkāršs-tilts.png
................................................................
Šis ir vienkāršākais tiltu veids, kas veidots no diviem vai vairākiem atbalstiem, kuriem pāri ir pārlikta sija, baļķis, plātne vai kāda sarežģītāka konstrukcija. Šis ir senākais tiltu veids
vienkāršs-tilts-piemērs-skice.png
 
arkas-tilts.png
................................................................
Otrs senākais tiltu veids ir balstīts uz arkām. Spēks, kas darbojas uz tiltu, tiek sadalīts divās daļās, katra no kurām novirzās pa aploci zemes virzienā
 
arkas-tilts-piemērs.png
 
konsole.png
.....................................................................................
Konsoles tiltam tiek izmantota speciālā konstrukcija, kurā pār divām balstu pārkarēm pārliek trešo, tādā veidā samazinot slodzi uz balstiem
  
konsoles-piemērs.png
 
iekaramais-tilts.pngiekaramais-tilts-piemērs.png
Iekārts tilts jeb vanšu tilts tiek iekārts trosēs, kas pievienotas atbalsta torņiem.
Troses pārdala spēku uz torņiem, kas savukārt to novirza uz zemi.
Sākotnējā attēlā redzamais Zelta vārtu tilts ir iekārts tilts jeb vanšu tilts.
 
Katram tilta veidam atbilst vairākas iespējamās konstrukcijas, kuras nosaka daļu un elementu ārējo formu, uzbūvi un darbību.
 
Vienkāršākā tilta veida konstrukcijas piemēri:
 
prata.pngvorena.png
Prata konstrukcija
Vorena (Warren) konstrukcija
 
k-dizaina.pngbaltimora.png
K-dizaina konstrukcija (K-truss)
Baltimoras (Baltimore) konstrukcija
 
Atsauce:
www.dzm.lu.lv
www.freerangestock.com
www.library.thinkquest.org/J002223/types/types.html
www.scienceprep.org/bridges.htm