Teorija

Slīpā plakne ir vienkāršs mehānisms, kuru lieto, lai ietaupītu spēku dažādu kravu vertikālai pārvietošanai. Slīpās plaknes ir visas uzbrauktuves, piemēram, tiltu un daudzstāvu autostāvvietu uzbrauktuves. Slīpo plakni izmanto, lai uzstumtu vai uzripinātu smagu kravu, jo tā ir vieglāk pārvarēt Zemes pievilkšanās spēku nekā ceļot kravu vertikāli.
 
slīpā-plakne-spēka-ietaupījums.png
..............................................................
Jo lielāka ir plaknes garuma attiecība pret plaknes augstumu, jo lielāku spēka ietaupījumu iegūst. Ja slīpās plaknes garums ir l un augstums h, tad spēka ietaupījums ir n=lh reizes
 
Piemērs:
Ja slīpās plaknes garums l=10m un slīpās plaknes augstums h=2m, tad spēka ietaupījums ir n=lh=102=5 reizes.
Svarīgi!
Ar slīpo plakni tiek iegūts spēka ietaupījums, bet pagarinās ceļš.
plakne-piemērs-trepes.jpgplakne-piemērs-1.jpg
Kāpnes veido slīpo plakni, un jo stāvākas tās ir, jo grūtāk uzkāpt
  
 Slīpās plaknes piemērs ir ceļš - serpentīns, ko veido, lai būtu vieglāk uzbraukt kalnā.
 
serp.jpg
 
skrūves.jpg
.................................................................
Skrūve ir slīpās plaknes paveids. Ja ap skrūves cilindru apvij slīpo plakni, tad iegūst skrūves vītni. Jo slīpāka ir uzvītā plakne, jo smalkāka ir vītne un vieglāk skrūvi ir ieskrūvēt, piemēram, kokā
  
skrūves-v.jpg
 
................................................................................................................................
Vēl viens slīpās plaknes paveids ir ķīlis. Ķīli veido viena vai divas kopā saliktas slīpās plaknes. Kā ķīļi darbojas, piemēram, naži, adatas, cirvji un ēveles. Spēks, kas iedarbojas uz ķīļa augšpusi, tiek sadalīts uz sāniem vērstos spēkos. Jo mazāks slīpums ir ķīlim, jo lielāku spēka ietaupījumu var iegūt
 
ķīlis.png
 
Atsauce:
E. Šilters, N. Sakss "Fizika 9. klasei" Lielvārds, 2000. 33. lpp
I. Vilks "Fizika 9. klasei" Zvaigzne ABC, 2008. 62.-63. lpp
www.dzm.lu.lv
www.freerangestock.com