Teorija

Trīsis ir vienkāršs mehānisms, kuru izmanto smagu kravu pacelšanai. Trīsi veido uz ass nostiprināts disks, kura aplocē ir grope, pa kuru var ritēt, piemēram, virve.
Trīšus iedala divos veidos:
1) nekustīgais trīsis;
2) kustīgais trīsis.
 
nekustīgs_trīsiis.png
...................................................................
Nekustīgajam trīsim diska ass ir nostiprināta, līdz ar to kravas pacelšanas procesā tas tikai griežas ap savu asi. Ar šāda veida trīsi netiek iegūts spēka ietaupījums, toties tiek mainīts spēka darbības virziens, kas bieži vien noder ērtībai
 
................................................................................
Kustīgajam trīsim disks pārvietojas līdz ar kravu, līdz ar to tiek iegūts divkārtīgs spēka ietaupījums
kustīgs-trīsis.png
Piemērs:
Ja krava sver 100 N, tad tās pacelšanai ar nekustīgo trīsi būtu nepieciešams 100 N liels spēks, savukārt ar kustīgo trīsi 50 N liels spēks.
Atceries, ka lai gan kustīgais trīsis ietaupa spēku, kas nepieciešams kravas pacelšanai, kopumā kravas pacelšanai ir jāpadara tāds pats darbs kā nekustīgā trīša gadījumā! Neviens vienkāršais mehānisms nedod darba ietaupījumu. Ja ietaupa spēku, tad jāpagarina ceļš (A= F·s)
 
apvienotais-trīsis.png
.........................................................................
Ja apvieno nekustīgo un kustīgo trīsi, tad var iegūt gan pieliktā spēka virziena maiņu, gan arī spēka ietaupījumu
 
Piemēri trīšu lietojumam:
 
svira-piemērs_1.jpgtrīsis-piemērs-2.jpgtrīsis-piemērs-3.jpg
Trīša mehānismu lieto laivu vinčās
Ar ceļamkrāniem krava tiek pacelta, izmantojot trīšus
Dažādu pacēlāju darbību nodrošina trīšu mehānisms
 
Atsauce:
E. Šilters, N. Sakss "Fizika 9. klasei" Lielvārds, 2000. 32.-33. lpp
I. Vilks "Fizika 9. klasei" Zvaigzne ABC, 2008. 61.-62. lpp
www.dzm.lu.lv
www.freerangestock.com