Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spēku saskaitīšana Trīs spēku saskaitīšanas veidi.
2. Ņūtona likumi Aprakstīti visi 3 Ņūtona likumi.
3. Slīdes berzes spēks Slīdes berzes spēks un berzes koeficients

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīga un paātrināta kustība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisnlīnijas kustības dinamika
2. Perpendikulāri spēki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāsaskaita divus perpendikulārus spēkus un jānosaka pretestības spēka lielums, balstoties uz 1. Ņūtona likumu.
3. Ņūtona likums un rotācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Spēki dabā. Ņūtona likumi
4. Spēku saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Jānosaka ķermeņa kustības virziens un rezultējošais spēks, ja ir zināmi 4 savstarpēji perpendikulāri spēki, kas darbojas uz ķermeni.
5. Spēka sadalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānosaka smaguma spēka x un y komponentes uz slīpās plaknes, ja ir dota ķermeņa masa.
6. 2. Ņūtona likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt kā un cik reizes mainās paātrinājums, ja zināms kā mainās spēks un masa.
7. Spēka aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt spēku, ja ir dots ķermeņa paātrinājums, masa un pretspēks.
8. Paātrinājums vertikālā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt kustības paātrinājumu, ja ir zināma cēlējspēka vērtība un ķermeņa masa.
9. Spēks pēc ātruma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt spēku, ja ir dota ķermeņa masa un tabula ar laika un ātruma mērījumiem
10. Spēks un ceļa garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt ceļa garumu un paātrinājumu, ja ir dots spēks, kas iedarbojas uz ķermeni un ķermeņa masa.
11. Berzes koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt berzes koeficientu, ja ir dots vilcējspēka lielums, kustības paātrinājums un ķermeņa masa.
12. Masa un paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt ķermeņa masu un paātrinājumu, ja ir dots spēks un ātruma izmaiņa laikā.
13. Berzes koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt berzes koeficientu, ja ir dota ātruma izmaiņa laikā un ķermeņa masa. Horizontālā virzienā darbojas tikai berzes spēks.
14. Berzes koeficients un pētniecība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķināt berzes koeficientu dažādām virsmām un noteikt to attiecību, ja ir dota eksperimenta mērījumu tabula.
15. Spēki un slīpā plakne 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt smaguma spēka x komponenti un paātrinājumu, ja ir zināma ķermeņa masa, slīpuma leņķis un berzes spēks.
16. Spēki un slīpā plakne 2. izziņas līmenis augsta 6p. Aprēķināt virsmas normālās reakcijas spēku, berzes spēku un berzes koeficientu, ja ir zināma masa, slīpuma leņķis un to, ka ķermenis atrodas miera stāvoklī.
17. Spēki un slīpā plakne 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķināt smaguma spēka x komponenti, berzes spēku un paātrinājumu, ja iz zināma masa, slīpās plaknes leņķis un berzes koeficients.
18. Stinguma koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt atsperes absolūto pagarinājumu un stinguma koeficientu, ja ir zināms atsperes sākuma garums, beigu garums un iekarināta ķermeņa masa.
19. Elastības spēks 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt absolūto pagarinājumu, elastības spēku un iekarināta ķermeņa masu, ja ir zināms atsperes sākuma garums, relatīvais pagarinājums un stinguma koeficients.
20. Stinguma koeficients un pētniecība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķināt relatīvo pagarinājumu, stinguma koeficientu divām dažādām gumijām, ja ir dota mērījumu tabula, kurā ir dots gumijas sākuma garums, izstieptas gumijas garums un iekarināto atsvariņu svars.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpā plakne Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēku saskaitīšana 00:00:00 vidēja 11p. Testa jautājumi ir uzdevumi par spēku saskaitīšanu.
2. Berzes spēks 00:00:00 vidēja 11p. Testa jautājumi ir uzdevumi, kuru aprēķini ir saistīti ar berzes spēku.
3. Slīpā plakne 00:00:00 vidēja 15p. Testa jautājumi ir uzdevumi par spēkiem slīpā plaknē.
4. Elastības spēks 00:00:00 vidēja 9p. Testa jautājumi ir uzdevumi par elastības spēku.