Berze rodas, mijiedarbojoties divām virsmām elektromagnētiskās mijiedarbības dēļ.
Slīdes berze rodas, ja viens ķermenis slīd pa otra ķermeņa virsmu. Slīdes berzi raksturo berzes spēks, kas bremzē slīdēšanas kustību.
Slīdes berzes spēks ir tieši proporcionāls virsmas reakcijas spēkam un slīdes berzes koeficientam.
Berzes spēku aprēķina sareizinot slīdes berzes koeficientu un virsmas reakcijas spēku un to apraksta ar šādu formulu Fb=μFr.
Palielinot ķermeņa svaru un palielinot berzes koeficientu, palielinās arī berzes spēks. Slīdes berzes spēks darbojas gadījumos, kad ķermenis kustas vai arī ķermeni cenšas izkustināt no vietas.
Uz nekustīgām horizontālām virsmām balsta reakcijas spēks ir vienāds ar ķermeņa svaru un smaguma spēku Fr=Fsm.
 
fiizkai 5 tema.svg
 
Bet uz slīpas virsmas ķermeņa smaguma spēks un balsta reakcijas spēks atšķiras.
 
1215_2.svg 
Fr=Fsmy=Fsmcosα
Ja kustība ir vienmērīga, tad Fb=Fsmx=Fsmsinα.
 
Slīdes berzes koeficients ir berzes spēka un virsmas reakcijas spēka attiecība.
μ=FbFr
Berzes koeficientu var viegli noteikt starp jebkuriem diviem materiāliem, ja ir iespējams izmērīt berzes spēku, kurš ir vienāds ar vilcējspēku, kad ķermeni pārvieto vienmērīgi, un smaguma spēku, kurš uz horizontālas virsmas ir vienāds ar reakcijas spēku. Tabulā ir parādīti dažādi slīdes berzes koeficientu lielumi.
 
Materiālu pāris
Slīdes berzes koeficients
Tērauds - ledus (slidas)
\(0,015\)
Koks - koks
\(0,2 - 0,5\)
Riepa - slapjš asfalts
\(0,35 - 0,45\)
Riepa - sauss asfalts
\(0,50 - 0,75\)
Svarīgi!
Slīdes berzes koeficientam nav mērvienības!
Piemērs:
Ja salīdzina berzes koeficientus riepai uz sausa un slapja asfalta, tad var nolasīt, ka uz slapja asfalta tai pašai mašīnai berzes koeficients un līdz ar to arī berzes spēks ir līdz 2 reizēm mazāks nekā uz sausa asfalta. Rezultātā arī mašīnas bremzēšanas paātrinājums samazinās līdz divām reizēm, tādēļ mašīnas bremzēšanas ceļš var palielināties līdz pat 4 reizēm.
Slīdes berzes koeficients raksturo materiālu pāri, tas atkarīgs no materiālu īpašībām un virsmas apstrādes.
Berzes spēkam ir gan vēlamas, gan nevēlamas īpašības. Ja nebūtu berzes spēka, tad mēs nevarētu atsperties no zemes, lai ietu, vai mašīna nevarētu "atsperties" no ceļa virsmas. Bet dažkārt berze starp dažādām rotējošām vai slīdošām virsmām tehnikā ir ļoti nevēlama, tādēļ tādas iekārtas eļļo, lai samazinātu berzes spēka ietekmi.