Teorija

Spēku saskaitīšana
Svarīgi!
Spēki ir vektoriāli lielumi, jo tiem piemīt vērtība jeb modulis un tiem piemīt virziens. Tādēļ spēku saskaitīšanā izmanto vektoru saskaitīšanas likumus.
1) Leņķis starp abiem vektoriem ir vienāds ar 0°. Spēki ir paralēli un vērsti vienā virzienā, tad spēku moduļus saskaita. Aprēķiniem izmanto formulu Fkop=F1+F2. kopspeks1.png
Piemērs:
Divi bērni kopā velk ragavas, tādā veidā palīdzot viens otram. Tādēļ rezultējošais spēks vienmēr ir lielāks nekā katra bērna vilcējspēks atsevišķi.
 
2) Leņķis starp abiem vektoriem ir vienāds ar 180°. Spēki ir paralēli, bet pretēji vērsti, tad spēku moduļus savā starpā atņem. Kopspēka vērtība vienmēr ir pozitīva, jo starpību ieliek modulī. Aprēķiniem izmanto formuluFkop=F1F2.
kopspeks3.png
Piemērs:
Ja velk ragavas pa virsmu, kur nav sniega vai ledus, tad berzes spēks darbojas pretēji vilcējspēkam. Tādēļ rezultējošais spēks ir mazāks nekā vilcējspēks.
 
3) Leņķis starp abiem vektoriem ir vienāds ar 90°. Spēki ir savstarpēji perpendikulāri, tad kopspēka aprēķināšanai izmanto Pitagora teorēmu. Abi atsevišķie spēki ir kā taisnleņķa trijstūra katetes, bet kopspēks ir hipotenūza.  Aprēķiniem izmanto formulu Fkop=F12+F22.
 kopspeks2.png
Piemērs:
Ja brauc ar divriteni uz ir spēcīgs sānvējš, tad divriteni sanes uz sāniem, jo rezultējošais spēks ir vērst sānis no braukšanas virziena.
Atsauce:
E. Šilters, V. Regnuts, A. Cābelis "Fizika 10. klasei" Lielvārds, 2004