24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Keplera planētu kustības likumi Aprakstīti Keplera formulētie planētu kustības likumi.
2. Pavadoņu kustība Aprakstītas pavadoņu kustības ap Zemi galvenās likumsakarības.
3. Kosmiskie ātrumi un periods Aprakstīti trīs kosmiskie ātrumi un apriņķošanas perioda aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par planētu un pavadoņu kustību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu patiesums par planētu un pavadoņu kustību.
2. Pirmais kosmiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāparēķina planētas 1. kosmiskais ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms planētas rādiuss un masa.
3. Pirmais kosmiskais ātrums un periods 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāparēķina planētas 1. kosmiskais ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms planētas rādiuss un vidējais blīvums.
4. Smaguma spēka paātrinājums un trajektorijas augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina smaguma spēka piešķirtais paātrinājums Zemes mākslīgajam pavadonim un augstums virs Zemes, ja zināms pavadoņa kustības ātrums dotajā augstumā.
5. Attālums no Saules un orbitālais ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāparēķina planētas lielā pusass un orbitālais ātrums, ja zināmi Zemes orbītas dati un planētas apriņķošanas periods Zemes gados.
6. Apriņķošanas periods un orbitālais ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina planētas apriņķošanas periods un orbitālais ātrums, ja zināmi Zemes orbītas dati planētas lielās pusass garums.
7. Pavadoņa ātrums un trajektorijas augstums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības ātrums un trajektorijas augstums, ja ir zināms tā apriņķošanas periods
8. Pavadoņa ātrums un periods 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms tā orbītas augstums virs Zemes
9. Marsa pavadoņa trajektorijas augstums un periods 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina Marsa pavadoņa trajektorijas augstums un apriņķošanas periods, ja zināms tā kustības ātrums.
10. Pavadoņa kustības ātrums un augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina Zemes mākslīgā pavadoņa kustības ātrums un augstums virs Zemes, ja zināms smaguma spēka paātrinājums dotajā augstumā.
11. Pavadoņa kustības raksturlielumi 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības raksturlielumi, ja zināms pavadoņa apriņķošanas periods.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mēness pavadoņa ātrums un periods Citi vidēja 3 p. Jāaprēķina Mēness pavadoņa kustības ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms tā orbītas augstums virs Mēness.
2. Pavadoņa kustības raksturlielumi Citi augsta 5 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības raksturlielumi, ja zināms pavadoņa apriņķošanas periods.
3. Pirmais kosmiskais ātrums Citi vidēja 2 p. Jāparēķina planētas 1. kosmiskais ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms planētas rādiuss un brīvās krišanas paātrinājums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pavadoņu un planētu kustība I 00:20:00 vidēja 8,5 p. Jāaprēķina pavadoņu un planētu kustības raksturlielumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pavadoņu un planētu kustība II 00:25:00 vidēja 9,5 p. Jāprēķina pavadoņu un planētu kustības raksturlielumi
2. Pavadoņu un planētu kustība III 00:30:00 vidēja 12,5 p. Jāaprēķina pavadoņu un planētu kustības raksturlielumi.