Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

8,5p.
1. Apgalvojumi par planētu un pavadoņu kustību 2p.
2. Pirmais kosmiskais ātrums 2p.
3. Apriņķošanas periods un orbitālais ātrums 2,5p.
4. Pirmais kosmiskais ātrums 2p.