Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs Fizikālais darbs un tā aprēķināšana.
2. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas aprēķināšana un grafiki.
3. Potenciālā enerģija Virs zemes pacelta ķermeņa potenciālā enerģija un elastīgi deformēta ķermeņa potenciālā enerģija.
4. Pilnā mehāniskā enerģija Pilnā mehāniskā enerģija, kinētiskās un potenciālās enerģijas pārvērtības.
5. Jauda un lietderības koeficients Jauda un lietderības koeficients.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt darbu, ja ir zināms paveiktais ceļš, spēks un spēka virziens.
2. Darbs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt ceļu, ja ir zināms paveiktais darbs, spēks un spēka virziens.
3. Darbs 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt spēku, ja ir zināms paveiktais ceļš, darbs un spēka virziens.
4. Kinētiskā un potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt kinētisko un potenciālo enerģiju, ja ir dota masa, ātrums un augstums.
5. Pilnā mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt kinētisko enerģiju, potenciālo enerģiju un uzlidošanas augstumu, ja ir dota masa un sākuma ātrums.
6. Pilnā mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt kinētisko enerģiju, potenciālo enerģiju, un ātrumu, ja ir dota mas un augstums.
7. Enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
8. Enerģija 2. izziņas līmenis augsta 9p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
9. Enerģija 2. izziņas līmenis augsta 9p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
10. Darbs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. aprēķināt spēku, ceļi, darbu un jaudu, ja ir zināma mašīnas masa, paātrinājums un laiks.
11. Darbs, kinētiskā enerģija, jauda 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt darbu, kinētisko enerģiju un ātrumu, ja ir zināma jauda, masa un laiks.
12. Jauda un darbs 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķināt jaudu un darbu
13. Jauda, Darbs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt vilcējspēku, pretestības spēku un nobraukto ceļu, ja ir zināms jauda ātrums un laiks.
14. Nepārtrauktās vides mehānikas el. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Šķidrumu un gāzu kustība
15. Sviras šūpoles 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt brāļa attālumu no šūpoļu ass, ja ir zināma brāļa un māsas masas, kā arī šūpoļu kopējais garums

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsperes potenciālā enerģija Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Enerģijas nezūdamības likums Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Impulss Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs 00:00:00 vidēja 7p. Uzdevumi par darbu.
2. Enerģija 00:00:00 vidēja 17p. Uzdevumi par enerģiju.
3. Pārbaudi sevi! 00:00:00 vidēja 4p.