Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs Fizikālais darbs un tā aprēķināšana.
2. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas aprēķināšana un grafiki.
3. Potenciālā enerģija Virs zemes pacelta ķermeņa potenciālā enerģija un elastīgi deformēta ķermeņa potenciālā enerģija.
4. Pilnā mehāniskā enerģija Pilnā mehāniskā enerģija, kinētiskās un potenciālās enerģijas pārvērtības.
5. Jauda un lietderības koeficients Jauda un lietderības koeficients.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt darbu, ja ir zināms paveiktais ceļš, spēks un spēka virziens.
2. Darbs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt ceļu, ja ir zināms paveiktais darbs, spēks un spēka virziens.
3. Darbs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķināt spēku, ja ir zināms paveiktais ceļš, darbs un spēka virziens.
4. Kinētiskā un potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt kinētisko un potenciālo enerģiju, ja ir dota masa, ātrums un augstums.
5. Pilnā mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt kinētisko enerģiju, potenciālo enerģiju un uzlidošanas augstumu, ja ir dota masa un sākuma ātrums.
6. Pilnā mehāniskā enerģija nirējam 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt kinētisko enerģiju, potenciālo enerģiju, un ātrumu, ja ir dota mas un augstums.
7. Enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
8. Enerģija 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
9. Enerģija 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.
10. Darbs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. aprēķināt spēku, ceļi, darbu un jaudu, ja ir zināma mašīnas masa, paātrinājums un laiks.
11. Darbs, kinētiskā enerģija, jauda 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt darbu, kinētisko enerģiju un ātrumu, ja ir zināma jauda, masa un laiks.
12. Jauda un darbs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķināt jaudu un darbu
13. Jauda, Darbs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt vilcējspēku, pretestības spēku un nobraukto ceļu, ja ir zināms jauda ātrums un laiks.
14. Nepārtrauktās vides mehānika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Šķidrumu un gāzu kustība.
15. Sviras šūpoles 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt brāļa attālumu no šūpoļu ass, ja ir zināma brāļa un māsas masas, kā arī šūpoļu kopējais garums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsperes potenciālā enerģija Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Impulss Citi vidēja 2 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Enerģijas nezūdamības likums Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs Citi vidēja 2 p. Aprēķināt darbu, vertikāli ceļot ķermeni.
2. Enerģija Citi augsta 12 p. Aprēķināt kinētisko, potenciālo, pilno mehānisko enerģiju, augstumu un ātrumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs 00:00:00 vidēja 7 p. Uzdevumi par darbu.
2. Enerģija 00:00:00 vidēja 17 p. Uzdevumi par enerģiju.
3. Pārbaudi sevi! 00:00:00 vidēja 4 p.