24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Maiņstrāva Maiņstrāva, tās raksturlielumi.
2. Transformators Transformators, tā darbības principi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Strāvas grafiki 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir līdzstrāvas un maiņstrāvas grafiku.
2. Strāvas stipruma grafiks 1. izziņas līmenis zema 5 p. Izveido grafiku no sastāvdaļām, nosauc raksturlielumus un mērvienības.
3. Maiņspriegums grafikā 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Veic analītiskus spriedumus par maiņstrāvas raksturlielumiem pēc grafika. (D.O.4.3.4.)
4. Maiņstrāvas grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Veic analītiskus spriedumus par maiņstrāvas raksturlielumiem. (D.O.4.3.4.)
5. Spole maiņstrāvas ķēdē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic analītiskus spriedumus par maiņstrāvas raksturlielumiem. (D.O.4.3.4.)
6. Spoles induktivitāte maiņsprieguma ķēdē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto grafiku un induktīvās pretestības formulu, lai noskaidrotu spoles induktivitāti.
7. Transformators 1. izziņas līmenis zema 3 p. Apskata transformatoru, nosauc sastāvdaļas.
8. Spriegums uz transformatora tinumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina spriegumu uz transformatora tinuma galiem.
9. Transformatoru veidi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmanto formulu un attēlu, lai noskaidrotu transformatora veidu.
10. Transformācijas koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina transformācijas koeficientu un strāvas stiprumu tinumā.
11. Elektroenerģijas pārvades posmi 1. izziņas līmenis zema 8 p. Apraksta elektroenerģijas pārvades posmus. (D.O.4.3.4.)
12. Maiņstrāvas ķēde 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Aprēķina strāvas stiprumu, spriegumu, jaudu, patērēto elektroenerģiju.
13. Transformators maiņstrāvas ķēdē 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina rezistora pretestību, kas pievienots transformatoram.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maiņsprieguma ķēdes elementi (2012) Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzstrāva un maiņstrāva Citi zema 2 p. Salīdzina maiņstrāvas un līdzstrāvas stiprumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Līdzstrāva, maiņstrāva un transformators 00:15:00 vidēja 15 p. Veic analītiskus spriedumus par maiņstrāvas raksturlielumiem. (D.O.4.3.4.) Salīdzina maiņstrāvas un līdztrāvas stiprumu. Apskata transformatoru, nosauc sastāvdaļas.
2. Maiņstrāva, transformators un elektroenerģija pārvades posmi 00:15:00 vidēja 15 p. Veic analītiskus spriedumus par maiņstrāvas raksturlielumiem. (D.O.4.3.4.) Izmanto formulu un attēlu, lai noskaidrotu transformatora veidu. Apraksta elektroenerģijas pārvades posmus. (D.O.4.3.4.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Maiņstrāvas grafiks un transformators 00:05:00 vidēja 5 p. Izmanto grafiku un induktīvās pretestības formulu, lai noskaidrotu spoles induktivitāti.Aprēķina spriegumu uz transformatora tinuma galiem. Aprēķina transformācijas koeficientu un strāvas stiprumu tinumā.