Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektromagnētiskā indukcija Elektromagnētiskā indukcija
2. Elektromagnētiskā indukcija kustībā esošos vadītājos Elektromagnētiskā indukcija kustībā esošos vadītājos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskā plūsma 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noskaidro, ka magnētiskā plūsma ir atkarīga no magnētiskā lauka indukcijas, kontūra ietvertā laukuma un leņķa starp magnētiskā lauka indukciju un kontūra normāli.
2. No kā ir atkarīga magnētiskā plūsma? 1. izziņas līmenis zema 10 p. Noskaidro, ka magnētiskā plūsma ir atkarīga no magnētiskā lauka indukcijas.
3. Magnētiskās plūsmas atkarība no lielumiem 1. izziņas līmenis zema 9 p. Noskaidro, ka magnētiskā plūsma ir atkarīga no magnētiskā lauka indukcijas.
4. No kā ir atkarīgs elektrodzinējspēks? 1. izziņas līmenis zema 10 p. Noskaidro, ka, mainoties magnētiskajai plūsmai, spolē inducējas elektrodzinējspēks, kura lielums ir atkarīgs no spoles vijumu skaita un magnētiskās plūsmas izmaiņas ātruma.
5. No kādiem lielumiem ir atkarīgs elektrodzinējspēks? 1. izziņas līmenis zema 9 p. Noskaidro, ka, mainoties magnētiskajai plūsmai, spolē inducējas elektrodzinējspēks, kura lielums ir atkarīgs no spoles vijumu skaita un magnētiskās plūsmas izmaiņas ātruma.
6. EDS spolē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina elektrodzinējspēku spolē.
7. Elektromagnētiskā indukcija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Magnētiskās plūsmas izmaiņas aprēķināšana.
8. Laiks, kurā notiek magnētiskās plūsmas izmaiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina laiks, kurā notiek magnētiskās plūsmas izmaiņa.
9. Vijumu skaits spolē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina vijumu skaits spolē, kurā rodas EDS.
10. Elektromagnētiskā indukcija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic analītiskus spriedumus par elektromagnētiskās indukcijas parādību. (D.O.4.3.4.)
11. Relatīvā magnētiskā caurlaidība 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina dažādu materiālu ietekmi uz magnētisko lauku. (D.O.3.2.1.)
12. Faradeja eksperimenti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veic analītiskus spriedumus par elektromagnētiskās indukcijas parādību. (D.O.4.3.4.)
13. Magnētiskās plūsmas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Magnētiskā lauka indukcijas aprēķināšana.
14. Kontūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina kontūra laukumu, kas atrodas magnētiskajā laukā, pārveido mērvienības.
15. Leņķis pret magnētiskā lauka līnijām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina kontūra izvietojuma leņķi pret magnētiskā lauka indukcijas līnijām, pārveido mērvienības.
16. Dažādu materiālu ietekme uz magnētisko lauku 1. izziņas līmenis zema 3 p. Salīdzina dažādu materiālu ietekmi uz magnētisko lauku un to izmantošanu. (D.O.3.2.1.)
17. EDS un indukcijas strāva 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina elektrodzinējspēku un indukcijas strāvu spolē, izmanto Oma likumu un pārveido mērvienības.
18. Jaudas aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina jaudu, izmantojot Oma likumu un EDS formulu. Pārveido mērvienības.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskās plūsmas aprēķins Citi vidēja 1 p. Aprēķina magnētisko plūsmu, pārveido mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskā plūsma un dažādu materiālu ietekme uz magnētisko lauku 00:10:00 zema 14 p. Noskaidro, ka magnētiskā plūsma ir atkarīga no magnētiskā lauka indukcijas, kontūra ietvertā laukuma un leņķa starp magnētiskā lauka indukciju un kontūra normāli. Salīdzina dažādu materiālu ietekmi uz magnētisko lauku un to izmantošanu. (D.O.3.2.1.)
2. Magnētiskā plusma, elektromagnētiskā indukcija, vielas magnētiskajā laukā 00:10:00 vidēja 10 p. Noskaidro, ka magnētiskā plūsma ir atkarīga no magnētiskā lauka indukcijas. Veic analītiskus spriedumus par elektromagnētiskās indukcijas parādību. (D.O.4.3.4.) Salīdzina dažādu materiālu ietekmi uz magnētisko lauku. (D.O.3.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskā plūsma. Faradeja eksperimenti 00:10:00 vidēja 7 p. Noskaidro, ka magnētiskā plūsma ir atkarīga no magnētiskā lauka indukcijas. Veic analītiskus spriedumus par elektromagnētiskās indukcijas parādību. (D.O.4.3.4.) Aprēķina magnētisko plūsmu, pārveido mērvienības.