Elektromagnētiskā indukcija rodas arī kustībā esošos vadītājos (sk. animācijā).
 
unnamed.gif
Kāpēc rodas indukcijas strāva?
Aplūkosim metāla vadītāju:
 
vaditajs.png
 
Vai vadītājā plūst strāva? Vai darbojas spēks uz lādētām daļiņām? Droši vien ka nē, jo Lorenca spēks darbojas uz lādētām daļiņām tikai magnētiskajā laukā.
 
Aplūkosim metāla vadītāju magnētiskajā laukā:
 
Att3.png
 
Šajā gadījumā Lorenca spēks darbojas uz kustībā esošām daļiņām, bet strāva neplūst.
 
Ja vadītājs pārvietosies magnētiskajā laukā, tad atbilstoši kreisās rokas likumam (formulēts pozitīvi lādētām daļiņām), Lorenca spēks darbosies uz elektroniem un izraisīs elektronu virzīto kustību pa labi (elektrons ir negatīvi lādēta daļiņa).
 
Vaditajs.svg
 
Tātad, vadītājā rodas īslaicīga strāva, jo vadītājs nav noslēgts.
 
Aplūkosim noslēgtu vadītāja kontūru, kurā metāla stienis ar garumu l ripo pa labi. Lorenca spēks izraisa elektronu kustību uz leju (strāva plūst uz augšu). Magnētiskā plūsma caur kontūra laukumu mainās, tāpēc rodas EDS.
Att71.png
 
FL=qvBsinαA=FLl=qvBsinαlϵi=Aq=qvBsinαlqϵi=vBlsinα
 
Vai vienmēr kustībā esošos vadītājos rodas EDS? Aplūko attēlus un secini!
 
Att8.png