Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Magnētiskā plūsma 2 p.
2. Magnētiskās plūsmas atkarība no lielumiem 9 p.
3. Dažādu materiālu ietekme uz magnētisko lauku 3 p.