Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Potenciālā enerģija Ķermeņa mehāniskā enerģija. Ķermeņa pilnā enerģija. Enerģijas nezūdamības likums.
2. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskās enerģijas veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes, iekustinot ķermeni vai atgriezeniski to deformējot. (D9.4.1.2.)
2. No kā ir atkarīga potenciālā enerģija? 1. izziņas līmenis zema 6p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.)
3. No kādiem lielumiem ir atkarīga potenciālā enerģija? 1. izziņas līmenis zema 9p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.)
4. Potenciālās enerģijas salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Analizē potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
5. Ābola potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aprēķina potenciālo enerģiju. (D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
6. No kā ir atkarīga ābola potenciālā enerģija? 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aprēķina potenciālo enerģiju. (D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
7. Pacelta akmens potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Potenciālās enerģijas aprēķināšana. Ķermeņa enerģijas izmaiņas krītot.
8. Potenciālā enerģija un darbs 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Darba aprēķināšana, paceļot ķermeni.
9. Potenciālās enerģijas izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Potenciālās enerģijas izmaiņas aprēķināšana, ja dots svars, ātrums un laiks.
10. No kā ir atkarīga kinētiskā enerģija? 1. izziņas līmenis zema 6p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)
11. No kādiem lielumiem ir atkarīga kinētiskā enerģija? 2. izziņas līmenis zema 6p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)
12. Kinētiskās enerģijas salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Analizē kinētiskās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
13. Bumbas kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 15p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)
14. Velosipēdista kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis zema 2p. Velosipēdista kinētiskās enerģijas aprēķināšana.
15. Meteora kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Meteora kinētiskās enerģijas aprēķināšana. Vienību pārveidošana.
16. Mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Potenciālās vai kinētiskās enerģijas noteikšana, ja zināma ķermeņa mehāniskā enerģija
17. Potenciālās un kinētiskās enerģijas salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē kinētiskās un potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
18. Enerģijas zudumi 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Analizē kinētiskās un potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.) Skaidro mehāniskās enerģijas zudumus dažādos procesos. (D.9.4.3.1.)
19. Šokolādes enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Secina par darba un enerģijas saistību. (D.9.4.4.1., D.9.4.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Boulinga bumbas kinētiskā enerģija Citi vidēja 15p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskā enerģija 00:15:00 vidēja 22p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.) Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kinētiskā un potenciālā enerģija 00:15:00 vidēja 24p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.) Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)