Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Potenciālā enerģija Ķermeņa mehāniskā enerģija. Ķermeņa pilnā enerģija. Enerģijas nezūdamības likums.
2. Kinētiskā enerģija Kinētiskās enerģijas formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskās enerģijas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes, iekustinot ķermeni vai atgriezeniski to deformējot. (D9.4.1.2.)
2. No kā ir atkarīga potenciālā enerģija? 1. izziņas līmenis zema 6 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.)
3. No kādiem lielumiem ir atkarīga potenciālā enerģija? 1. izziņas līmenis zema 9 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.)
4. Potenciālās enerģijas salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Analizē potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
5. Ābola potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķina potenciālo enerģiju. (D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
6. No kā ir atkarīga ābola potenciālā enerģija? 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Aprēķina potenciālo enerģiju. (D.9.4.4.1.; D.9.4.1.2.)
7. Pacelta akmens potenciālā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Potenciālās enerģijas aprēķināšana. Ķermeņa enerģijas izmaiņas krītot.
8. Potenciālā enerģija un darbs 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Darba aprēķināšana, paceļot ķermeni.
9. Potenciālās enerģijas izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Potenciālās enerģijas izmaiņas aprēķināšana, ja dots svars, ātrums un laiks.
10. No kā ir atkarīga kinētiskā enerģija? 1. izziņas līmenis zema 6 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)
11. No kādiem lielumiem ir atkarīga kinētiskā enerģija? 2. izziņas līmenis zema 6 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)
12. Kinētiskās enerģijas salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Analizē kinētiskās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
13. Bumbas kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 15 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)
14. Velosipēdista kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Velosipēdista kinētiskās enerģijas aprēķināšana.
15. Meteora kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Meteora kinētiskās enerģijas aprēķināšana. Vienību pārveidošana.
16. Mehāniskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Potenciālās vai kinētiskās enerģijas noteikšana, ja zināma ķermeņa mehāniskā enerģija
17. Potenciālās un kinētiskās enerģijas salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē kinētiskās un potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.)
18. Enerģijas zudumi 2. izziņas līmenis vidēja 9 p. Analizē kinētiskās un potenciālās enerģijas izmaiņu dažādos procesos. (D.9.4.1.2.) Skaidro mehāniskās enerģijas zudumus dažādos procesos. (D.9.4.3.1.)
19. Šokolādes enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Secina par darba un enerģijas saistību. (D.9.4.4.1., D.9.4.1.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Boulinga bumbas kinētiskā enerģija Citi vidēja 15 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskā enerģija 00:15:00 vidēja 22 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.) Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kinētiskā un potenciālā enerģija 00:15:00 vidēja 24 p. Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt, paceļot ķermeni virs zemes. (D9.4.1.2.) Secina, ka mehānisko enerģiju var uzkrāt iekustinot ķermeni. (D9.4.1.2.)