Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. No kā ir atkarīga potenciālā enerģija? 6 p.
2. Bumbas kinētiskā enerģija 15 p.
3. Mehāniskā enerģija 1 p.